Mölnlycke Health Care

Pierre Guyot honorowym obywatelem miasta Waremme w Belgii

Autor Mölnlycke Health Care, maja 29 2014Kategoria Mölnlycke Health Care

W poniedziałek, 7 października 2013 r., szwedzki Ambasador w Belgii, Ulrika Sundberg i nasz Dyrektor Generalny, Pierre Guyot, otrzymali tytuł Honorowych Obywateli nadany przez Burmistrza Waremme, Jacquesa Chabota. Gubernator prowincji Liege, Michel Foret i poprzedni burmistrz Waremme, Guy Coëme, również byli obecni na uroczystości odbywającej się w ratuszu.

W przyjaznej atmosferze, władze miasta Waremme serdecznie podziękowały Mölnlycke Health Care za prawie 40 lat obecności i wierności Waremme. „Waremme znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego w swoim regionie” – powiedział Jacques Chabot.

W swoim wystąpieniu, Pierre Guyot podkreślał wszechstronność, pokorę oraz pracowitość, jako cechy charakteryzujące ludzi z tegoż regionu. Posiadamy ponad 300 współpracowników i jesteśmy dumni z bycia ambasadorami i przedstawicielami firmy i jej wartości, a także z udziału w odpowiedzialności społecznej w regionie.

Pierre Guyot, Honorary Citizen of Waremme, Belgium

Share this