Dezynfekcja sali operacyjnej

Używanie środków dezynfekujących na bazie chlorheksydyny

Do dezynfekcji twardych powierzchni niezbędne są wysokiej jakości preparaty antyseptyczne. Środki dezynfekujące na bazie chlorheksydyny umożliwiają wyeliminowanie drobnoustrojów i bakterii oraz zapewniają ochronę przed nimi jeszcze przez pewien czas, gwarantując w ten sposób bezpieczne środowisko do przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Learn more

Sposoby zwalczania zakażeń miejsca operowanego...

W każdej chwili zakażeniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych...

Zakażenia szpitalne, zakażenia miejsca operowanego...

Zakażenia szpitalne i zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych...

Surgical glove donning guide

Video demonstrating three different surgical glove donning techniques.