Organizacje partnerskie | Mölnlycke Health Care

Innowacje Mölnlycke Health Care

Organizacje partnerskie

Każdego roku pomagamy milionom pacjentów w procesie leczenia, a także podnosimy poziom ich życia. – sprawiamy, że opieka medyczna staje się bardziej bezpieczna, skuteczna i efektywna kosztowo dla tysięcy pracowników służby zdrowia na całym świecie.

Nasz utalentowany Zespół ds. Innowacji i Technologii (Innovation & Technology team) wprowadził na rynek wiele nowatorskich rozwiązań w obszarze opieki zdrowotnej: technologię Safetac®, rękawice chirurgiczne Biogel® oraz zindywidualizowane zestawy ProcedurePak®.

Nie każde innowacyjne rozwiązanie może powstać wewnątrz firmy, dlatego też współpracujemy z wybranymi organizacjami partnerskimi i producentami kontraktowymi, którzy pomagają nam podnosić jakość opieki nad pacjentem oraz zapobiegać rozwojowi chorób, a także wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, wzrost jej skuteczności i efektywności kosztowej.

Czego szukamy

Szukamy organizacji partnerskich z ofertami, które:

  • odpowiadają przynajmniej jednemu z naszych kluczowych obszarów
  • mają na celu zaspokojenie potrzeby klienta lub znacznie usprawniają istniejące rozwiązania
  • oparte są na istniejących technologiach i szybko mogą zostać wprowadzone na rynek.

Kontakt

Aby skontaktować się z siedzibą główną lub lokalnym biurem, prosimy o zapoznanie się z wykazem kontaków.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego lub reklamacji produktu, prosimy o  wypełnienie formularza Zgłaszanie działań niepożądanych.

 


 

Mölnlycke Health Care
Polska Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6B (Wejście C, II piętro)
01-756 Warszawa
Tel. +48 22 350 52 80
Fax. +48 22 350 52 81


 

Skontaktuj się z nami