Co to są pliki cookies?

Większość odwiedzanych stron internetowych wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy doświadczeń użytkowników, umożliwiając im „zapamiętanie” konkretnego użytkownika, na czas wizyty (wykorzystujące „sesyjne pliki cookies”) lub dla potrzeb powtarzanych wizyt (wykorzystując „trwałe pliki cookies”).

Plik cookie to prosty plik tekstowy, który przechowywany jest na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez serwer strony internetowej. Jedynie ten serwer będzie w stanie wyszukać lub przeczytać treść tego pliku cookie. Każdy plik cookie jest unikalny dla przeglądarki internetowej użytkownika. Zawiera informacje anonimowe, np. unikalny identyfikator, nazwę strony oraz cyfry i liczby. Pozwala stronie zapamiętać informacje takie, jak preferencje użytkownika lub zawartość jego koszyka w serwisie zakupowym.

Pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą, zgodnie z najlepszą wiedzą Mölnlycke Health Care, być stosowane w celu rozprzestrzeniania wirusów. Pliki cookies nie mogą być używane w celu pozyskiwaniu danych osobowych. Pliki cookies mogą jedynie zapamiętywać preferencje i zainteresowania użytkownika.

Pliki cookies wykonują różne zadania, np. pozwalają na skuteczną nawigację pomiędzy stronami, przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika itp. Ogólnie poprawiają całość doświadczenia podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają bezproblemową interakcję pomiędzy użytkownikiem a różnymi aspektami i stronami serwisu internetowego. Przykładowo, po zalogowaniu się na jedną stronę, użytkownik będzie rozpoznawany i logowany podczas przechodzenia na inną stronę tego samego serwisu.

Niektóre strony internetowej będą również wykorzystywać pliki cookies, aby dotrzeć do grupy potencjalnie zainteresowanej komunikacją marketingową, np. na podstawie lokalizacji i/lub nawyków związanych z przeszukiwaniem Internetu.

Pliki cookies mogą być ustawiane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika („pliki cookies pierwszej kategorii”) lub przez inne strony, które zarządzają treścią na stronie przeglądanej przez użytkownika („pliki cookies podmiotów zewnętrznych”).