Mölnlycke Health Care – wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies umożliwiają Mölnlycke Health Care identyfikację urządzenia Użytkownika w sposób anonimowy. Pliki cookies wykorzystywane przez Mölnlycke Health Care to niezbędne pliki, które umożliwiają Użytkownikowi poruszanie się po stronie i dają dostęp do pewnych podstawowych funkcjonalności. Mölnlycke Health Care wykorzystuje również pliki poprawiające funkcjonalność strony, przechowując preferencje Użytkownika lub też w celu ulepszenia działania strony. Mölnlycke Health Care używa także pliki cookies służące zarządzaniu statystyką strony, co wykonywane jest zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami prawnymi danego kraju.

Mölnlycke Health Care nie wykorzystuje plików cookies, które uważane są za niepożądane z punktu widzenia prywatności lub z perspektywy reklamy behawioralnej w Internecie.

Mölnlycke Health Care nie sprzedaje informacji zgromadzanych za pomocą plików cookies, a informacje te nie są ujawniane podmiotom zewnętrznym, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.