BARRIER® EasyWarm®
Ogrzewanie pacjenta w profilaktyce zakażeń

Każdego roku leczenie rosnącej liczby zakażeń miejsca operowanego będących skutkiem hipotermii okołooperacyjnej pochłania ogromne ilości zasobów szpitalnych.

Do tej pory nie istniała żadna prosta, a zarazem skuteczna metoda aktywnego ogrzewania pacjenta, ale teraz mamy idealne rozwiązanie — nowy aktywny koc samoogrzewający BARRIER® EasyWarm® firmy Mölnlycke Health Care. To nowatorskie rozwiązanie ułatwia pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Może również prowadzić do oszczędności czasu, nakładu pracy i redukcji kosztów, pomagając zapewnić lepszą opiekę dla większej liczby pacjentów.

Dlaczego skuteczne, ciągłe ogrzewanie pacjenta jest tak ważne

BARRIER EasyWarm active self-warming blanket benefits

Dr. Mark Kyker, Cardio Thoracic Anesthesiologist

02:18
(mm:ss)

Skuteczne, ciągłe ogrzewanie pacjenta pomaga zminimalizować ryzyko hipotermii. Ogranicza występowanie zakażeń miejsca operowanego (oraz innych powikłań), niepokój pacjenta i skraca czas powrotu do zdrowia. Oznacza to możliwość leczenia większej liczby pacjentów i oszczędność zasobów. 

Aktywny samoogrzewający koc BARRIER® EasyWarm® to nowe rozwiązanie do ogrzewania pacjenta, które jest wyjątkowo proste w użyciu. Po otwarciu i rozłożeniu koc jest aktywowany pod wpływem powietrza i w ciągu 30 minut ogrzewa się samoistnie do średniej temperatury 40°C. Temperatura ta jest utrzymywana do 10 godzin.

Ryzyko hipotermii

Hipotermia to częsty efekt uboczny zabiegu chirurgicznego. Może wystąpić przed, w trakcie i po zabiegu, prowadząc do następujących niepożądanych zdarzeń:

 • podwyższone ryzyko powikłań medycznych, w tym wystąpienie incydentu sercowego i krwawienia;1
 • podwyższone ryzyko zakażeń miejsca operowanego;1
 • dodatkowe leczenie i wydłużenie czasu hospitalizacji, co oznacza większe koszty;1
 • większy dyskomfort i niepokój pacjentów.1

Skąd bierze się ciepło?

Ciepło w aktywnym kocu samoogrzewającym BARRIER EasyWarm jest wytwarzane pod wpływem egzotermicznej reakcji chemicznej inicjowanej ekspozycją na powietrze, która zachodzi w wyniku utleniania się żelaza.

Koc zawiera tylko naturalne składniki: węgiel aktywny, żelazo, wodę, sól i substancje chemiczne umieszczone bezpiecznie w 12 osobnych kieszeniach.

Kształt, rozmiar i sposób rozmieszczenia kieszeni sprzyja jak najbardziej efektywnemu przenoszeniu jak największej ilości ciepła. Koc osiąga swoją maksymalną temperaturę w ciągu 30 minut i utrzymuje ją do 10 godzin. Średnia temperatura to  40ºC i nie przekracza ona 43ºC.

Skutki ekonomiczne hipotermii

U pacjentów z łagodną hipotermią występuje trzykrotnie więcej zakażeń ran chirurgicznych niż u pacjentów normotermicznych. U 3% pacjentów rozwija się zakażenie miejsca operowanego, co prowadzi do zwiększenia kosztów leczenia i wydłużenia czasu hospitalizacji. Według ostrożnych szacunków koszt leczenia zakażenia miejsca operowanego to około 2391 funtów/2650 euro.

Właściwe ogrzewanie okołooperacyjne może zmniejszyć liczbę zakażeń miejsca operowanego o 25–30%, a tym samym przynieść szpitalowi oszczędności3.

Specyfikacje produktu

BIBLIOGRAFIA
629900-00
 

Opis

12 wkładek grzejnych aktywowanych pod wpływem powietrza (13 cm x 10 cm) umieszczonych w kieszeniach w górnej warstwie.
Rozmiar koca: 152 cm x 92 cm.
 

Materiał

Kilka warstw materiału SMS (polipropylenu). Warstwy i kieszonki są ze sobą zszyte nićmi poliestrowymi/bawełnianymi. Wkładki grzejne są wykonane z przepuszczających powietrze woreczków zawierających aktywny węgiel, glinkę, sól i proszek żelaza.

Opakowanie

Pakowany próżniowo w hermetycznym worku polimerowym. Worki polimerowe są owinięte folią bąbelkową i zapakowane w pudełko transportowe.

Każde pudełko zawiera 10 pojedynczo pakowanych produktów.

 
 
Pobierz arkusz produktu (PDF)
Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat używania koca Barrier Easy Warm

Informacje ogólne

 • Nie należy składać koca.
 • Jeśli zachodzi potrzeba wykonania badania rentgenowskiego lub MRI, należy zdjąć koc z pacjenta, ponieważ wkładki grzejne nie przepuszczają promieni.
 • Koc należy rozłożyć na ciele pacjenta wkładkami do góry.
 • Zaleca się, aby nie dochodziło do kontaktu ze skórą w obszarach zasiniaczonych, spuchniętych lub odmrożonych. W przypadku pacjentów z upośledzonym czuciem, reakcjami lub komunikacją należy regularnie monitorować stan skóry zgodnie z protokołem szpitalnym.
 • Zużyty koc BARRIER EasyWarm można wyrzucić ze zwykłymi odpadami medycznymi. Można poddać go procesowi spopielenia.
 • Koca należy używać pod nadzorem personelu medycznego.

Środki ostrożności

 • Koc BARRIER EasyWarm nie jest przeznaczony do użytku dla niemowląt i małych dzieci.
 • Nie należy stosować koca, jeśli przewiduje się występowanie przedłużonej hipotensji.
 • Nie należy używać koca u pacjentów z ostrą chorobą naczyń obwodowych.
 1. Barash PG (ed). ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1993; 21:Ch 7.
 2. PD McGovern i inni Urządzenia do ogrzewania pacjenta ciepłym powietrzem a przewodzące koce materiałowe: Badanie randomizowane zakłóceń przepływu laminarnego. 2011
 3. Coello i inni, 2005 
False
Share this

Learn more

Instrukcja użytkowania koca BARRIER® EasyWarm®

Dowiedz się, jak używać samoogrzewającego koca BARRIER® EasyWarm® przed,...