Sytuacja — hipotermia pacjenta

Znaczenie utrzymywania normalnej temperatury ciała u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym

Z hipotermią okołooperacyjną mamy do czynienia wtedy, gdy przed, w trakcie lub po zabiegu operacyjnym zauważalnie spada ciepłota ciała pacjenta. Jest to częste powikłanie zabiegów chirurgicznych, które najczęściej pojawia się po wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego. Można mu jednak zapobiec. Z badań klinicznych i doświadczenia pracowników służby zdrowia wynika, że utrzymywanie ciepłoty ciała przed, w trakcie i po zabiegu chirurgicznym przynosi korzyści pacjentom.

Skutki hipotermii okołooperacyjnej dla pacjentów są złe. Najczęstsze problemy to wzrost liczby zakażeń miejsca operowanego, powikłania kardiologiczne i krwawienie. Innymi konsekwencjami związanymi z hipotermią okołooperacyjną są wyczerpanie i dyskomfort pacjenta, zwiększone koszty leczenia oraz dłuższa hospitalizacja. Ogrzanie pacjenta przed operacją w celu zwiększenia ciepłoty ciała i zmniejszenia spadku temperatury podczas zabiegu chirurgicznego oraz aktywne ogrzewanie podczas zabiegu okazało się skutecznym sposobem na uniknięcie hipotermii.
 

Jak może dojść do hipotermii?

 • Umieszczenie pacjenta na zimnym stole operacyjnym
 • Utrata ciepła z otwartych jam ciała w wyniku parowania
 • Ekspozycja na niskie temperatury otoczenia w salach przedoperacyjnych i na blokach operacyjnych
 • Ograniczenie wytwarzania ciepła w wyniku procesów metabolicznych (tj. brak aktywności mięśniowej)
 • Skórne preparaty przeciwbakteryjne w temperaturze pokojowej i płyny dożylne w temperaturze pokojowej
 • Różne formy znieczulenia
 • Różne środki farmakologiczne (np. midazolam)
Skutki hipotermii są proporcjonalne do zmiany temperatury. Spadek temperatury ciała o 1% powoduje zmniejszenie szybkości przemiany materii nawet o 10%.
 
Podawanie tlenu: Hipotermia powoduje zmniejszenie siły uderzeń serca (krew nie jest dostarczana do wszystkich części ciała/narządów) oraz zwiększenie tendencji tlenu do pozostawania związanym z hemoglobiną w czerwonych krwinkach. Prowadzi to do zmniejszenia ilości tlenu dostarczanego do tkanek.
Spowolniona przemiana materii: Gorsza przemiana materii oznacza spowolnienie wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Dotyczy to również rozkładu środków farmakologicznych — ich działanie jest dłuższe i wzrasta ryzyko podania dożylnego zbyt dużych dawek (gdy lek jest podawany w stałych dawkach).
Dreszcze: Dreszcze pooperacyjne powodują większe zużycie tlenu i większą pracę mięśnia sercowego. Zwiększają obciążenie serca.
Wzrost liczby zakażeń: Krew musi dostarczać do miejsca operowanego białe krwinki. Pogorszenie przepływu krwi w wyniku zwężenia naczyń krwionośnych powoduje, że w ranie znajduje się mniejsza liczba białych krwinek, które mogą zabijać bakterie. Enzymy niszczące bakterie działają najlepiej w obecności dużej ilości tlenu i przy normalnej temperaturze ciała.
 
Jakie są aspekty ekonomiczne hipotermii?
 • Bez ogrzewania okołooperacyjnego
  • U pacjentów z hipotermią (zmiana o 2oC) występuje 3-krotnie więcej zakażeń ran chirurgicznych niż u pacjentów normotermicznych,
  • Prowadzi to do wydłużenia czasu hospitalizacji o 20%, a tym samym do zwiększenia kosztów leczenia
 • W przypadku prawidłowego ogrzewania okołooperacyjnego
  • Można spodziewać się zmniejszenia liczby zakażeń miejsca operowanego o 25–60%, a tym samym potencjalnych oszczędności dla szpitala

Hipotermii można zapobiegać

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu ułatwiającym zapobieganie hipotermii w warunkach okołooperacyjnych.

Länk till solution sidan xxx.

 

Piśmiennictwo

Costing report NICE Guidelines, April 2008 and Andrea Kurz, M.D. et al, Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization, The New England Journal of Medicine, volume 334, may 9, 1996, number 19.

BARRIER® EasyWarm®

Każdego roku leczenie rosnącej liczby zakażeń miejsca operowanego będących...

Learn more

Clinical study assessing the safety and efficacy...

A clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER EasyWarm,...

Instrukcja użytkowania koca BARRIER® EasyWarm®

Dowiedz się, jak używać samoogrzewającego koca BARRIER® EasyWarm® przed,...