Jama rany

Jama rany

 Głęboka jama w obrębie rany może pojawić się w wyniku oczyszczania  rany przewlekłej, powstałej w wyniku urazu, oparzenia,czy odleżyny. Rany jamiste tworzą sią także w przypadku nowotworów złośliwych.

MelgisorbExudation Level: Medium

A soft, sterile calcium sodium alginate dressing that absorbs exudate and...

Melgisorb® Ag

W przypadkach wysokiego ryzyka infekcji w ranie z dużym wysiękiem Melgisorb®...