Efektywność w obrębie Bloku Operacyjnego | Mölnlycke Health Care

Efektywność w obrębie Bloku Operacyjnego

Oszczędność czasu i redukcja kosztów w obrębie Bloku Operacyjnego

Ograniczone środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz limity wykonywania procedur chirurgicznych stawiają większość szpitali przed koniecznością poszukiwania nowych sposobów redukcji kosztów funkcjonowania placówki.

Problem dotyczy wszystkich oddziałów szpitalnych, również Bloku Operacyjnego. Zwiększona liczba zabiegów, skomplikowany system zaopatrzenia oraz cięcia kosztów w obszarze zarządzania materiałami to tylko niektóre z wyzwań stojących przed szpitalami. Wiele jednostek musi funkcjonować mimo niedoboru personelu jednocześnie nakłada się na nie obowiązek podnoszenia wydajności Bloku Operacyjnego. Wykonanie wszystkich zaplanowanych zabiegówwymaga aby praca na Bloku Operacyjnym trwała długie godziny, co powoduje, żę koszty nadgodzin personelu mogą przekroczyć zaplanowany budżet. Ponadto, w niektórych szpitalach brakuje czasu na planowanie, przygotowywanie raportów,Może to doprowadzić do wystąpienia sytuacji stresowych w środowisku pracy i zwiększa potrzebę poprawy efektywności.

Przeczytaj, w jaki sposób firma Mölnlycke Health Care pomaga w rozwiązaniu powyższych problemów poprzez wprowadzenie Programu Poprawy Efektywności W Obrębie Bloku Operacyjnego (OREPP).

Spełnienie założeń budżetowych

Możliwość leczenia większej liczby pacjentów przy zachowaniu wysokiej jakości opieki w ramach takiego samego lub obniżonego budżetu to wyzwanie, z którym boryka  się dziś wiele szpitali. Blok operacyjny to jedno z najbardziej obciążonych kosztami miejsc w szpitalu, jednocześnie od zarządów szpitali wymaga się ograniczenia kosztów związanych z salą operacyjną.

Szczegółowe dane dotyczące zasobów wskazują, że wydatki na materiały eksploatacyjne do wyrobów medycznych stanowią tylko 3% wszystkich wydatków zdrowotnych, podczas gdy wydatki na funkcjonowanie szpitala, np. wynagrodzenia dla personelu, stanowią 70%. Blok operacyjny jest jednym z najbardziej zasobo- i kosztochłonnych miejsc szpitala.

Za mało czasu dla pacjentów

Rosnąca  liczba zabiegów chirurgicznych, skomplikowany system zaopatrzenia, redukcja zatrudnienia i niewystarczająca obsługa administracyjna mogą ograniczyć czas przeznaczony na opiekę nad pacjentem. Cenny czas personelu nie jest wykorzystywany w optymalny sposób, co może prowadzić do niepotrzebnego stresu pracowników.

Znaczące oszczędności czasu, a w konsekwencji również pieniędzy, można wygenerować upraszczając  czynności wymagane do przygotowania bloku Ograniczenie poziomu stresu personelu bloku operacyjnego może przynieść pozytywne skutki dla pacjentów, a także większą satysfakcję z pracy oraz mniejszą rotację personelu. Kolejnym etapem zwiększania efektywności może być wprowadzenie skutecznego i łatwego w użytkowaniu sprzętu. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te elementy prowadzą do oszczędności czasu i redukcji kosztów, a także uzyskania większej ilości czasu dla pacjentów. 

Nasze rozwiązania to lepsza opieka dla większej liczby pacjentów

Poprawa efektywności w obrębie Bloku Operacyjnego opiera się na trzech głównych elementach: produkty przeznaczone do konkretnych zabiegów , szkolenie i wsparcie oraz sprawne dostawy i logistyka.

Naszym celem jest pomoc szpitalom w ograniczeniu kosztów i uwolnieniu większej ilości czasu na opiekę nad pacjentami. Dzięki temu szpital uzyskuje kontrolę nad wykorzystaniem Bloku Operacyjnego,  może również poprawić jego efektywność. Oferujemy szpitalom kompleksową pomoc - od konfiguracji unikatowych zestawów zabiegowych, aż po szkolenie i kontrolę wprowadzonych zmian. Wszystko to służy zwiększeniu efektywności w obrębie Bloku Operacyjnego, podniesieniu skuteczności personelu oraz pomocy w zapewnieniu lepszej opieki dla większej liczby pacjentów.

Konfigurowanie optymalnego zestawu zabiegowego

Produkty przeznaczone do konkretnych zabiegów pomagają zwiększyć efektywność w obrębie Bloku Operacyjnego, zaoszczędzić czas, zmniejszyć nakład pracy i zasoby. Skompletowanie optymalnego zestawu wymaga jednak odpowiedniego doradztwa. Sposób skonfigurowania zestawu ma zasadnicze znaczenie dla poprawy efektywności w obrębie Bloku Operacyjnego.

 

 

Share this