Globalne wyzwania w leczeniu oparzeń

Zmiany opatrunków u pacjentów z oparzeniami mogą być przyczyną urazów i bólu

Oparzeniom można oczywiście zapobiec. Mimo to stanowią poważny problem zdrowotny w środowiku domowym i w pracy. W 2004 roku prawie 11 milionów ludzi uległo poważnym oparzeniom, wymagającym pomocy medycznej.

W krajach wysoko rozwiniętych, przeżywalność pacjentów z rozległymi i ciężkimi oparzeniami jest znacznie wyższa. W krajach rozwijających się, w których występuje większość oparzeń ( region Azji Południowo- wschodniej stanowi ponad połowę statystyk) umieralność dzieci z powodu oparzeń jest ponad siemiokrotnie wyższa.Wynika to z różnic w  dostępności do nowych technologii oraz poziomu opieki zdrowotnej.

Mölnlycke Health Care specjalizuje się w opracowywaniu nowych rozwiązań zarówno  dla pesonelu medycznego w ośrodkach leczenia oparzeń, jak i dla pacjentów z oparzeniami. Jeżeli oparzenie dotyczy dziecka, niepełnej grubości skóry, twarzy lub potrzebne są rozwiązania  w przypadku pobrania skóry do przeszczepu, zabezpieczenia miejsc po przeszczepie, oraz kompleksowe rozwiązania  w przypadku rozległych oparzeń, mamy produkt dla Ciebie.

W leczeniu oparzeń ma sens wykorzystanie wszystkich możliwych korzyści. Dlatego należy rozważyć zastosowanie opatrunków z technologią Safetac, które zmniejszają ból u pacjentów, co zostało potwierdzone w warunkach klinicznych.

 

 

Informacje o oparzeniach

Uszkodzenie skóry poważnie upośledza jej funkcje i stwarza zagrożenie dla pacjenta. Uszkodzenia pochodzenia termicznego, zwane powszechnie „oparzeniami”, poważnie naruszają spójność i funkcje ochronne skóry. Rozległe oparzenia mogą w związku z tym stanowić jedno z najbardziej poważnych i zmieniających życie wydarzeń, stawiając ogromne wymagania przed placówkami opieki zdrowotnej. Uważa się, że większość oparzeń to oparzenia drobne, choć równie wiele nie jest zgłaszanych specjalistom opieki zdrowotnej, w związku z czym nie istnieją dane wystarczające do potwierdzenia tego przekonania (Hermans 2005). Jednak nawet w przypadku niewielkich oparzeń naruszenie spójności skóry może prowadzić do infekcji bakteryjnej, powodować ból i pozostawić oszpecające blizny (Rockwell i in. 1989).

Stopień oparzenia jest zależny od dwóch czynników: rozmiaru oparzenia i głębokości tkanki uszkodzonej przez źródło wysokiej temperatury. Podczas oceny stopnia oparzenia pod uwagę należy wziąć także inne zdarzenia i czynniki zdrowotne, takie jak uszkodzenie dróg oddechowych (przez dym i gorące gazy wdychane przy odniesieniu urazu), urazy towarzyszące, takie jak złamania kończyn odniesione podczas ucieczki z miejsca zdarzenia) i inne schorzenia.

Typy oparzeń
Oparzenie może powstać na kilka różnych sposobów:
•    Bezpośredni kontakt z gorącym przedmiotem (oparzenie kontaktowe)
•    Kontakt z płomieniem lub gorącym gazem (oparzenie płomieniem)
•    Kontakt z gorącym płynem (oparzenie płynem)
•    Przejście prądu o wysokim napięciu przez tkanki
•    Kontakt z chemikaliami
•    Kontakt ze źródłem promieniowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Przeglądzie klinicznym w naszej bazie wiedzy

Inne rozwiązania

Technologia Safetac

Stopa cukrzycowa — profilaktyka i leczenie owrzodzeń

Podejście terapeutyczne do profilaktyki i leczenia owrzodzeń odleżynowych

Share this