Profilaktyka i leczenie odleżyn

 Zapobieganie odleżynom jest  bardziej opłacalne niż kiedykolwiek wcześniej

Historia owrzodzeń odleżynowych

Odleżyny nie są zjawiskiem nowym. Pierwsze doniesienia w literaturze pochodzą sprzed tysięcy lat...

Kosztowne leczenie ran

Skutki finansowe  związane z leczeniem  odleżyn są istotne  dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie....

Czynniki ryzyka

W ocenie ryzyka występowania odleżyn u pacjenta należy uwzględniać zarówno czynniki wewnętrzne, jak i  zewnętrzne...

Klasyfikacja odleżyn

 Dla opisania stanu rany EPUAP i NPUAP rekomendują podział odleżyn na  4 stopnie:1-4....

Profilaktyka odleżyn

W profilaktyce odleżyn  może  być stosowany Mepilex Border w połączeniu z innymi metodami wykorzystywanymi w profilaktyce przeciwodleżynowej....

Skuteczne leczenie

Obecnie wiadomo, że są sytuacje, w których niestety nie da się uniknąć powstawania odleżyn....

 NEW! Download the new consensus document

Informacje o owrzodzeniach odleżynowych

Odleżyny definiuje się jako „Odleżyna jest to przechodzące w owrzodzenie skóry ognisko martwicy, które powstaje na skutek działania ucisku, sił ścinających i tarcia, zlokalizowane najczęściej w okolicy kości krzyżowej, guzów kulszowych, krętarzy, kostek i pięt. Z odleżynami  wiąże się szereg czynników przyczyniających się lub zakłócających. Ich znaczenie nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione”.1

Rozpowszechnienie i częstotliwość są dobrze udokumentowane w literaturze fachowej i są uzależnione od rodzaju leczenia. Przykładowo ich wyższe wartości są często zgłaszane w pewnych specjalnościach, takich jak oddziały intensywnej opieki medycznej i domy opieki, a jako części ciała narażone na najczęstsze uszkodzenia są wymieniane okolice kości krzyżowej i pięta.

Odleżyny, oprócz bólu i cierpienia dla pacjenta, przynoszą również poważne obciążenia dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na czas opieki pielęgniarskiej, hospitalizację, materiały eksploatacyjne i leki. Przykładowo roczny koszt leczenia owrzodzeń odleżynowych w ramach państwowej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii oszacowano po uwzględnieniu wszystkich wydatków na 1,4–2,1 miliarda funtów, co stanowi 4% wszystkich wydatków służby zdrowia15.

Po dokładnej analizie wyzwań, z jakimi spotykają się pracownicy służby zdrowia, wdrożyliśmy wszechstronne podejście terapeutyczne do profilaktyki odleżyn. Obejmuje ono zbieranie opinii personelu medycznego, organizowanie dyskusji i szkoleń, a także działania badawczo-rozwojowe dotyczące tworzenia najnowocześniejszych produktów. Opatrunek Mepilex Border jest jednym z produktów stosowanych dziś powszechnie w leczeniu i profilaktyce odleżyn.

Piśmiennictwo

1. Walsh, N. et al. Pressure Ulcer Prevention of Stage 2 and Deep Tissue Injury in Critical Care: A Pilot Study. Poster presentation at the WOCN Congress, 2011.
2. Padula, W. et al. Improving the Quality of Pressure Ulcer Care With Prevention, A Cost-Effectiveness Analysis. Medical Care 2011; 49(4).

Share this

NoImage

(mm:ss)