Globalne wyzwania w leczeniu  stopy cukrzycowej

Owrzodzenia cukrzycowe -  profilaktyka i leczenie

 Częstość występowania cukrzycy stale rośnie - ocenia się, że do 2030 roku1   roku będzie na nią chorować 439 milionów ludzi.  Pacjenci z cukrzycą są często narazeni  na poważne problemy w obrębie  stóp , tj. owrzodzenia, wysokie ryzyko infekcji, zgorzeli i amputacji. Firma Mölnlycke Health Care  zapewnia  wsparcie jak i rozwiązania dla pacjentów z owrzodzeniem cukrzycowym. Kliknij poniższe punkty, aby przeczytać więcej

Odpowiednie obuwie

Źle dopasowane obuwie, które obciera lub nadmiernie  uciska  stopy może doprowadzić do owrzodzenia lub urazu stopy, ponieważ osoby z cukrzycą mają zaburzenia czucia i mogą nie odczuwać...

Edukacja pacjentów i personelu medycznego

Nie ma wystarczających randomizowanych dowodów na temat wartości edukacji w zapobieganiu owrzodzeniom cukrzycowym. Jednak międzynarodowe wytyczne......

Coroczna ocena wizualna i identyfikacja stopy objętej ryzykiem

 IDF (2005) i National Institute for Clinical Excellence (NICE 2004) wielkiej Brytanii zaleca wykonanie corocznej oceny wizualnej stopy u każdego pacjenta z cukrzycą......

Częstość występowania cukrzycy, powikłania, owrzodzenia cukrzycowe

Coraz więcej osób zapada na cukrzycę. Ostatnie doniesienia wskazują, że choruje na nią już 285 milionów ludzi na świecie...

Technologia Safetac - skuteczne leczenie

 Wyjaśnienie korzyści wynikających z zastosowania opatrunków w technologii Safetac w leczeniu owrzodzeń cukrzycowych...

Skuteczne leczenie trudno gojących się owrzodzeń cukrzycowych

Mimo ograniczonej jeszcze liczby doniesień, stosowanie zaawansowanej terapii i ponoszeniem początkowo większych kosztów jest uzasadnione u pacjentów z trudnogojącym się owrzodzeniem cukrzycowym....

Informacje dotyczące owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej

Częstość występowania cukrzycy, powikłania, owrzodzenia stóp

Według najnowszych szacunków na cukrzycę cierpi około 285 milionów osób na całym świecie, a do roku 20301 liczba ta wzrośnie do 439 milionów.
Osoby z cukrzycą są podatne na różne powikłania powiązane z tym schorzeniem. Obejmują one zwiększoną częstotliwość chorób układu krążenia, takich jak ataki serca lub udary, oraz powikłania mikronaczyniowe, takie jak retinopatia, która może prowadzić do utraty wzroku, a także nefropatia, która może prowadzić do niewydolności nerek. Jednym z najpoważniejszych powikłań w cukrzycy jest amputacja. Szacuje się, że z powodu cukrzycy co trzydzieści sekund na świecie dokonywana jest amputacja kończyny dolnej, a 85% tych amputacji poprzedza owrzodzenie stóp (Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (IDF) 2005). Około 15% wszystkich osób z cukrzycą zostanie dotkniętych owrzodzeniem stopy2, a większa liczba cukrzyków oznacza większą liczbę owrzodzeń wymagających leczenia.
 
Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej (DFU) definiuje się jako „głębokie rany poniżej kostki u pacjentów cukrzycowych, niezależne od czasu trwania choroby” (IDF 2005). Owrzodzenia stopy rozwijają się w wyniku neuropatii lub obwodowej choroby tętniczej występującej razem lub osobno. Można je podzielić na neuropatyczne, niedokrwienne lub neuroniedokrwienne. Stopa neuropatyczna zazwyczaj jest ciepła, dobrze ukrwiona i ma wyczuwalny puls. Utratę czucia ujawniają nieinwazyjne testy przy użyciu 10 g monowłókna lub kamertonu 128 MHz. Owrzodzenie zazwyczaj pojawia się na podeszwie stopy poniżej zaniedbanej kostniny i wysokiego podbicia. Stopa (owrzodzenie) niedokrwienna jest zimna, a puls stopy jest niewyczuwalny. Stopa jest często bolesna. Owrzodzenia zazwyczaj pojawiają się na krawędzi stopy, koniuszkach palców lub obszarach wokół tylnej części pięty. Stopa neuroniedokrwienna charakteryzuje się połączeniem powyższych czynników.

Według zaleceń federacji IDF postępowanie związane z profilaktyką i leczeniem problemów związanych ze stopą cukrzycową obejmuje następujące kwestie:

  - Coroczna kontrola stopy
  - Identyfikacja stóp objętych ryzykiem
  - Edukacja osób chorych na cukrzycę i pracowników służby zdrowia
  - Odpowiednie obuwie
  - Szybkie leczenie wszystkich schorzeń stóp

Share this