Globalne wyzwania w leczeniu owrzodzeń żylnych kończyn dolnych

Owrzodzenia żylne kończyn dolnych — profilaktyka i leczenie

Owrzodzenia kończyn dolnych to poważny problem medyczny i zdrowotny, który dotyka ludzi na całym świecie. Owrzodzenia żylne kończyn dolnych mogą stanowić nawet 80% wszystkich owrzodzeń kończyn dolnych1. Są też źródłem znacznego obciążenia finansowego dla systemów opieki zdrowotnej.


Przewiduje się, że w najbliższych latach nastąpi znaczny wzrost liczby przypadków owrzodzeń kończyn dolnych ze względu na  postepujące  starzenie się populacji, otyłość, choroby współistniejące, nadużywanie leków dożylnych oraz deprywację społeczną.

Jakość życia pacjentów z owrzodzeniami żylnymi kończyn dolnych

Mimo, że znaczna część kosztów stanowi obciążenie dla placówek służby zdrowia, to pacjent także ponosi duże koszty. To koszty psychospołeczne, emocjonalne i finansowe....

Co to jest owrzodzenie żylne podudzi

 Owrzodzenie żylne podudzi to przewlekła trudnogojąca się rana powstała w wyniku przewlekłej niewydolności naczyń żylnych. Jeśli masz owrzodzenie żylne......

Ból i infekcja rany

Ból jest najczęstszą dolegliwością towarzyszącą ranom przewlekłym1  i został opisany jako najbardziej destrukcyjny czynnik obniżający jakość życia  pacjenta z raną...

Przyczyny owrzodzeń żylnych kończyn dolnych

Uszkodzenie zastawek żylnych i zaburzenia makrokrążenia w kończynach dolnych...

Informacje o owrzodzeniach żylnych kończyn dolnych

Owrzodzenia żylne kończyn dolnych
Owrzodzenia żylne kończyn dolnych to najczęstsza przyczyna owrzodzenia kończyn dolnych, o szacunkowym udziale procentowym 37–81%. 2,3,4 Mają one ogromne znaczenie socjoekonomiczne.
Nadciśnienie żylne prowadzi do ogromnej liczby zmian mikroangiopatologicznych. W najcięższych przypadkach dochodzi do popękania skóry i owrzodzenia.
Podstawową przyczyną owrzodzeń żylnych kończyn dolnych jest nadciśnienie żylne będące efektem choroby żylnej.

Istnieją teorie wymieniające inne czynniki przyczyniające się do powstawania owrzodzeń żylnych podudzi
 - Zaburzenia mikrokrążenia
 - Teoria mankietów fibrynowych
 - Hipoteza pułapki
 - Hipoksja obszaru goleni
 - Pułapka leukocytarna
 - Rola proteinaz tkankowych
 - Fibroblasty w przewlekłej niewydolności żylnej

Żyły powierzchowne i głębokie łączy ponad 40 perforatorów.
System pompujący żył składa się z mięśnia w dystalnej części łydki i pomp znajdujących się w stopach. Podstawowym aktywatorem systemu pompującego są skurcze mięśni.
W zdrowej łydce w pozycji na wznak krew płynie wolno przez żyły, a ciśnienie w kostce wynosi 70–1000 mmHg i spada do 10–20 mmHg podczas chodzenia oraz do 55 mmHg podczas siedzenia.
Jeśli zastawki żył podskórnych i perforatorów nie działają poprawnie, krew oscyluje w górę i w dół odcinków. Powoduje to refluks żylny, co prowadzi do ambulatoryjnego nadciśnienia żylnego i obrzęków podczas ćwiczeń.
Im bardziej rozległy i dystalny refluks żylny, tym większe ryzyko powstania owrzodzeń. 

Inne rozwiązania

Technologia Safetac

Stopa cukrzycowa — profilaktyka i leczenie owrzodzeń

Podejście terapeutyczne do profilaktyki i leczenia owrzodzeń odleżynowych

Bibliografia
1. Agnew MS, Gottrup F (2007) Causation of venous leg ulcers, cytowany w Marson MJ i in. Leg ulcers a problem based learning approach. Mosby London

2. Adam DJ, Naik J, Hartshorn ET (2003) The diagnosis and management of 689 chronic leg ulcers in a single visit assessment clinic. European Journal of Vascular and Endovascular surgery 25:462–468

3. Briggs M, Closs SJ (2003) The prevalence of leg ulceration: a review of the literature. EUMA Journal 3 (2): 14 – 18, 20

4. Valencia IC, Falabella A, Kirsner RS (2001) Chronic venous insufficiency of venous leg ulceration, Journal of American Academy of Dermatology 44:401–421.

Share this