Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care

Rozwiązanie — profilaktyka zakażeń

Skuteczna kontrola zapobiega zakażeniom miejsca operowanego i  zakażeniom szpitalnym

Na podstawie dobrze udokumentowanego badania dotyczącego skuteczności kontroli zakażeń szpitalnych (SENIC) stwierdzono, że intensywna kontrola zakażeń i procedura nadzoru spowodowały obniżenie współczynnika zakażeń o 32% w ciągu pięciu lat.1 Produkty Mölnlycke Health Care pomagają w zapobieganiu zakażeniom na każdym etapie pobytu pacjenta w szpitalu. Zapewniają również personelowi medycznemu odpowiednie wyposażenie wspierające profilaktykę zakażeń pooperacyjnych. Zasadniczym elementem skutecznej kontroli zakażeń są produkty BARRIER® i HiBi®2. Wybór odpowiedniego sprzętu może doprowadzić do skutecznego  zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego (SSI) i zakażeniom szpitalnym (HAI).

Najlepsze produkty zapobiegające zakażeniom

Produkty chirurgiczne firmy Mölnlycke Health Care są zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu. Profilaktyka zakażeń jest podstawowym celem wszystkich naszych działań. Nieustannie opracowujemy nowe produkty i rozwiązania, aby zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę personelu medycznego i pacjentów.

Nieprzepuszczalne materiały o wysokich właściwościach ochronnych stosowane w obłożeniach chirurgicznych BARRIER® firmy Mölnlycke oraz odzieży dla zespołu operacyjnego stanowią barierę mikrobiologiczną między pacjentem i personelem medycznym. Rękawice chirurgiczne Biogel® są wyposażone w system wskazywania nakłucia, który znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zauważenia przebicia podczas zabiegu chirurgicznego3. Wybranie produktów firmy Mölnlycke Health Care oznacza wybranie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i zapewnia najlepsze środki do skutecznej kontroli zakażeń.

Wysokie koszty i ryzyko zakażenia bakteryjnego

W każdej chwili zakażeniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ulega ponad 1,4 mln osób, co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i niepotrzebnym cierpieniem pacjentów....

Sposoby zwalczania zakażeń miejsca operowanego i zakażeń szpitalnych

W każdej chwili zakażeniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ulega ponad 1,4 mln osób, co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i niepotrzebnym cierpieniem pacjentów. Na każdych 11...

Maski chirurgiczne BARRIER® spełniają normy Unii Europejskiej

Zgodnie z normą europejską maski chirurgiczne są przeznaczone przede wszystkim do ochrony pacjentów przed czynnikami zakaźnymi z nosa i ust personelu. W określonych sytuacjach stanowią dodatkową...

Wybór produktów stosowanych w profilaktyce zakażeń

BARRIER surgical gown Ultimate

BARRIER surgical gown Ultimate

Adapted for the most challenging surgical procedures. Very soft and breathable, yet highly fluid repellent.

BARRIER hybrid cardiovascular drape

BARRIER hybrid cardiovascular drape

All-in-one drape that allows for single-person draping

Piśmiennictwo

  1. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP i inni 1985. Skuteczność kontroli zakażeń i programy zapobiegania zakażeniom w szpitalach amerykańskich. Am J Epidemio. 121:182-205.
  2. Hayek i inni, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172
  3. Tanner, J. and H. Parkinson, Double gloving to reduce surgical cross-infection.
    Cochrane Database Syst Rev, 2002(3): p. CD003087.

 

1.       Hayek i inni, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172 

Share this

How to wash with HiBiSrub®

HiBi footage from Hammersmith Hospital

03:08 (mm:ss)