Maski chirurgiczne BARRIER® spełniają normy Unii Europejskiej

Maski chirurgiczne BARRIER® spełniają normy Unii Europejskiej

Norma PN-EN 14683:2005

Zgodnie z normą europejską maski chirurgiczne są przeznaczone przede wszystkim do ochrony pacjentów przed czynnikami zakaźnymi z nosa i ust personelu. W określonych sytuacjach stanowią dodatkową ochronę osoby noszącej maskę przed potencjalnie skażonymi płynami.

Wszystkie maski chirurgiczne BARRIER® spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 14683:2005. Maski są podzielone na dwa typy w zależności od skuteczności filtracji bakteryjnej (%) i ciśnienia różnicowego (Pa).  Każdy typ podlega podziałowi w zależności od tego, czy maska jest odporna na rozpryski.

Więcej informacji o specyfikacjach i zaleceniach dotyczących stosowania poszczególnych typów masek można znaleźć w Załączniku A: Informacje dla użytkowników zawarte w normie PN-EN 14683:2005.

Share this

Sposoby zwalczania zakażeń miejsca operowanego i zakażeń szpitalnych

W każdej chwili zakażeniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ulega ponad 1,4 mln osób, co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i niepotrzebnym cierpieniem pacjentów....