Wysokie koszty i ryzyko zakażenia bakteryjnego

Ryzyko zakażenia operacyjnego i jego koszt

W każdej chwili ponad 1,4 mln ludzi cierpi z powodu zakażeń szpitalnych1. Zarówno skutki finansowe, jak i powodowane przez te zakażenia cierpienia pacjenta są poważne. Na każdych 11 pacjentów 1 ulega zakażeniu potencjalnie zagrażającym życiu.1 Według przeprowadzonego w ostatnim czasie badania Komisji Europejskiej, leczenie zakażeń szpitalnych zajęło co najmniej 16 mln dni dodatkowego pobytu w szpitalu, przy kosztach na poziomie 435 Euro dziennie. Wygenerowało to niepotrzebne wydatki na poziomie 7 mld Euro rocznie.3

Zakażenia miejsca operowanego (SSI) i zakażenia szpitalne (HAI)

Zakażenia miejsca operowanego stanowią 14% wszystkich zakażeń szpitalnych i są trzecim najczęstszym typem zakażeń szpitalnych po infekcjach dróg moczowych i zapaleniu płuc.6 Ryzyko zgonu pacjentów z zakażeniem miejsca operowanego jest dwukrotnie wyższe niż pacjentów bez zakażeń.6

Zakażenia szpitalne to poważny problem. Na przykład w Wielkiej Brytanii co roku zgłaszanych jest ponad 300 000 przypadków zakażeń.9 Rocznie, są one przyczyną około 5000 zgonów w tym kraju.10

Według niedawnego raportu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania Chorobom, średnio 20–30% zakażeń szpitalnych występującym w bieżących warunkach opieki zdrowotnej można uniknąć.11

 

Sposób przenoszenia zakażeń chirurgicznych na blokach operacyjnych

Przyczyną zakażeń miejsca operowanego jest przeniesienie mikroorganizmów do rany. Przeniesienie to może nastąpić z ciała samego pacjenta lub personelu; może też nastąpić pośrednio — z powietrza lub w wyniku kontaktu ze skażonym sprzętem medycznym. Jeśli źródłem zakażenia jest sam pacjent, na przykład jego skóra,  mówi się o zakażeniu endogennym. Egzogennym źródłem zakażenia zazwyczaj jest personel medyczny.9


Ryzyko zakażenia mikrobiologicznego — wyzwanie związane ze szczepami MRSA

Ocenia się, że około jedna trzecia populacji ludzkiej to naturalni nosiciele gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) na skórze10. Bakterie te mogą powodować zakażenia otwartych ran i innych podatnych miejsc.10

MRSA — gronkowiec złocisty oporny na metycylinę — stanowi ogromne wyzwanie dla sektora opieki zdrowotnej na całym świecie. Zakażenia tego typu są trudne do wyleczenia, ponieważ bakterie te wykazują oporność na różne antybiotyki. Dlatego tak ważna jest walka ze szczepami MRSA przez skuteczną profilaktykę zakażeń.


Koszty zakażeń chirurgicznych

Koszty zakażeń szpitalnych są ogromne. Trzecią najczęstszą przyczyną tych zakażeń są zakażenia chirurgiczne (zakażenia miejsca operowanego).1

Przeprowadzone niedawno badanie Komisji Europejskiej wykazało, że leczenie zakażeń szpitalnych pochłonęło nie mniej niż 16 mln dodatkowych dni hospitalizacji, co przy koszcie 435 euro za dzień dało rocznie 7 mld Euro.3

Umiejscowienie zakażenia ma wpływ na ponoszone koszty. Szacowany koszt powierzchownego zakażenia miejsca operowanego to około 400 USD na jeden przypadek, podczas gdy koszt poważnego zakażenia organu lub miejsca operowanego może wynosić nawet 30 000 USD.4 Szacunkowe koszty leczenia zakażeń miejsca operowanego są jednak często zaniżone ze względu na ich zależność od odpowiedniego raportowania oraz faktu, że większość badań obejmuje jedynie koszty przedłużonego pobytu w szpitalu.3, 5

Nasze rozwiązania — profilaktyka zakażeń podczas zabiegów chirurgicznych

Firma Mölnlycke Health Care oferuje rozwiązania, pomagające szpitalom w zapobieganiu zakażeń okołooperacyjnych. Nasze oferta obejmuje: odzież dla personelu BARRIER®, obłożenia i zestawy chirurgiczne, środki antyseptyczne HiBi® oraz rękawice chirurgiczne Biogel®.

 

 

Piśmiennictwo

  1. Zalecenia bezpieczeństwa WHO dotyczące minimalizacji zakażeń przez usprawnioną kontrolę zakażeń (http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/who_mc_topic-9.pdf)
  2. National Audit Office. Improving Patient Care by Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report. 2004.
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe. 2008: Ch 2: Healthcare-associated infections
  4. Emori; Gaynes An Overview of Nosocomial Infections, Including the Role of the Microbiolog Laboratory; American Society for Microbiology OCt. 1993, p. 428-442
  5. R, Keele; Chapter 9; Nursing Research and Evidence – Based Practice; 10 steps to success; Jones i Bartlett; 2011
  6. Plowman R, Graves N, Griffin MAS, Roberts JA, Swan AV, Cookson B, Taylor L. 2001.The rate and cost of hospital-acquired infections occurring in patients admitted to selected specialities of a district general hospital in England and the national burden imposed. J of Hosp Infec. 47; 198–209
  7. National Audit Office: Management and Control of Hospital Acquired Infection in Acute NHS Trusts in England. 17th February 2000.
  8. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Rozdział 2: Healthcare-associated infections Urban, 
  9. G. Ducel i inni; Prevention of hospital-acquired infections; WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12
  10. Brytyjska Agencja Ochrony Zdrowia, Informacje o MRSA dla pacjentów (www.hpa.org.uk).
Share this