Sposoby zwalczania zakażeń

Sposoby zwalczania zakażeń

Kosztownym i zagrażajacym życiu zakażeniom szpitalnym można zapobiegać

W każdej chwili zakażeniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ulega ponad 1,4 mln osób, co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i niepotrzebnym cierpieniem pacjentów. Na każdych 11 pacjentów 1 ulega zakażeniu2, a jego stan stanowi potencjalne zagrożenie dla życia. Średni koszt leczenia zakażeń szpitalnych w Europie wynosi rocznie 7 mld euro.3

Jak zapobiegać zakażeniom miejsca operowanego i zakażeniom szpitalnym? Aby wdrożyć skuteczną profilaktykę zakażeń oraz przeciwdziałać zakażeniom miejsca operowanego i zakażeniom szpitalnym, należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa. Na podstawie badania dotyczącego skuteczności chemioterapii szpitalnej (badanie skuteczności kontroli zakażeń szpitalnych SENIC) stwierdzono, że intensywna kontrola zakażeń i procedury nadzoru spowodowały obniżenie współczynnika zakażeń o 32% w ciągu pięciu lat. Kluczowe jest więc wdrożenie procedur na wielu poziomach i używanie odpowiedniego sprzętu.

Odpowiednie przygotowanie skóry

Znajomość współczynników zakażenia miejsca operowanego

Rola kierownictwa organizacji

Wybór odpowiedniego sprzętu

Odpowiednie przygotowanie skóry

Jednym z najważniejszych środków przeciwdziałania zakażeniom miejsca operowanego jest odpowiednie przygotowanie skóry. Zaleca się użycie 2% roztworu glukonianu chlorhexydyny i 70% roztworu alkoholu izopropylowego w celu dekolonizacji skóry przed zabiegiem. To zalecenie opiera się na obszernym materiale dowodowym wskazującym, że jest to optymalny środek antyseptyczny do przygotowania skóry do zabiegu chirurgicznego.5 Zebrane dowody sugerują, że źródłem największej ilości patogenów odpowiedzialnych za występowanie zakażeń miejsca operowanego jest skóra pacjenta.6 Dlatego też większy nacisk na antyseptykę skóry może mieć znaczący wpływ na współczynnik zakażeń.

Znajomość współczynników zakażenia miejsca operowanego

Badania wykazały, że częstotliwość występowania zakażeń miejsca operowanego różni się w znaczny sposób w zależności od szpitala i procedury chirurgicznej.7 Zespoły chirurgów, którzy znają współczynnik zakażenia miejsca operowanego, z reguły potrafią go zredukować przez wdrożenie szeregu podstawowych i stosunkowo tanich środków profilaktyki zakażeń.8

Rola kierownictwa organizacji

Dla skutecznej redukcji zakażeń miejsca operowanego zasadnicze znaczenie ma rola kierownictwa. Ograniczenie występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych musi być priorytetem na wszystkich poziomach organizacji, a walce z nimi muszą przewodzić osoby na kierowniczych stanowiskach. Odpowiednie kierownictwo jest niezwykle ważne przy okazji wprowadzania najlepszych praktyk i kultury organizacji w celu unikania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.8

Używanie odpowiedniego sprzętu w celu uzyskania optymalnego poziomu ochrony

W firmie Mölnlycke Health Care jesteśmy niezwykle dumni z tworzenia wyrobów jednorazowego użytku, które w najwyższym możliwym stopniu spełniają wymogi bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta, jak i lekarzy. Profilaktyka zakażeń jest podstawowym celem wszystkich naszych działań. Nieustannie opracowujemy nowe produkty i rozwiązania, aby zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę personelu medycznego i pacjentów. Wybranie odpowiednich produktów jest podstawowym elementem utrzymania i skutecznego rozwijania kontroli zakażeń.

Biogel® — rękawice chirurgiczne

Rękawice Biogel® są wyposażone w doskonały system wskazywania nakłucia podnoszący poziom bezpieczeństwa ich stosowania. Dzięki systemowi wskazywania nakłucia w rękawicach Biogel wykrywanych jest do 97% przebić. Stanowi to zabezpieczenie pozwalające zminimalizować ryzyko zakażenia patogenami przenoszonymi przez krew (w tym wirusem HIV i wirusami zapalenia wątroby) zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Rękawice chirurgiczne Biogel mają najlepszy na rynku współczynnik akceptowalnego poziomu jakości (AQL) dotyczący nieobecności dziur.8

Stosowanie podwójnych rękawic pozwala ograniczyć występowanie zakażeń krzyżowych między personelem i pacjentami.8 Podwójne rękawice są zalecane przez związek pielęgniarek AORN w USA (Association of Perioperative Registered Nurses) i kolegium RCS w Wielkiej Brytanii (Royal College of Surgeons of England). Badania wykazały, że poziom wykrywania perforacji podczas zabiegu chirurgicznego w przypadku stosowania pojedynczych rękawic był niepokojąco niski i wynosił zaledwie 37%, natomiast w przypadku stosowania rękawic Biogel z systemem wskazywania nakłucia wynosi 87%. Druga para rękawic znacząco ogranicza ryzyko perforacji wewnętrznej rękawicy, które wynosi 34,7% w przypadku jednej pary rękawic i tylko 3,8% w przypadku dwóch par rękawic.9,10

BARRIER® — ubrania chirurgiczne

Odzież dla personelu chirurgicznego zapewnia ochronę i komfort,jest także dopasowana do zróżnicowanych wymagań zabiegowych. Fartuchy chirurgiczne BARRIER® są produktami przeznaczonymi do konkretnych zabiegów, składanymi w taki sposób, aby ułatwić aseptyczne zakładanie. Produkty te nie tylko zapobiegają zakażeniom rany pooperacyjnej, ale mają również za zadanie chronić zespół operacyjny przed skażonymi płynami. Fartuchy chirurgiczne BARRIER® oferują różne poziomy ochrony. Mogą być wykorzystane zarówno podczas mniej inwazyjnych zabiegów, podczas których stosuje się fartuchy z materiału odpychającego płyny, jak również w czasie zabiegów, podczas których istnieje duże ryzyko kontaktu z płynami; stosuje się wówczas fartuchy ze wzmocnionym frontem, nieprzepuszczalnymi rękawami i szwami. Z fartuchem, którego powierzchnia jest w całości nieprzepuszczalna, można sprostać najtrudniejszym warunkom. Fartuchy chirurgiczne BARRIER®są również bardzo wygodne, ponieważ zastosowano w nich oddychające i miękkie materiały.

Ubrania chirurgiczne są udoskonalane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Jednorazowe ubrania chirurgiczne zapewniają wygodę i możliwość noszenia świeżych ubrań każdego dnia. Jednorazowa odzież operacyjna jest elementem kontroli zakażeń szpitalnych.6 Ubrania typu „clean air” stanowią skuteczną barierę ochronną przed zakażeniami i ograniczają przepływ złuszczonych drobinek naskórka przenoszących bakterie z personelu do otoczenia.5, 7 Zobacz pełny asortyment odzieży dla personelu, obejmujący także nakrycia głowy i maski.

BARRIER® — obłożenia operacyjne

Wszystkie obłożenia BARRIER® zostały zaprojektowanie w taki sposób, aby zapewnić pacjentowi najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu optymalnej bariery dla drobnoustrojów. Skuteczną kontrolę zakażeń można w razie potrzeby osiągnąć za pomocą nieprzepuszczalnych materiałów, natomiast skuteczna kontrola płynów wymaga użycia woreczków absorpcyjnych lub woreczków do przechwytywania płynów zapewniających suchość w obszarze roboczym. Wszystkie produkty są złożone w taki sposób, by zapewnić optymalną, aseptyczną obsługę i łatwą aplikację, co również sprzyja kontroli zakażeń. Wybór produktów BARRIER®daje możliwość skorzystania z najlepszych możliwych usług i wsparcia, w tym przeszkolenia z zakresu optymalnego użytkowania, a także dostosowanych do potrzeb odbiorcy rozwiązań dotyczących dostaw i logistyki. Zobacz pełny asortyment obłożeń chirurgicznych.

 

Środki antyseptyczne HiBi® — mycie rąk i całego ciała

Ręce są potencjalnym źródłem i przekaźnikiem drobnoustrojów6, a czyste ręce obniżają współczynnik zakażeń.13, 14 Stosowanie środka HiBiScrub w połączeniu z płynem HiBi Liquid Hand Rub+ umożliwi natychmiastowe zabicie drobnoustrojów dzięki skutecznej technice Scrub up i Top Up9. To połączenie zapewnia nawet 6-godzinny efekt rezydualny.

Skóra pacjentów stanowi istotne źródło zakażenia ran6, dlatego też tak ważne jest zredukowanie ilości bytujących na niej drobnoustrojów i związanego z tym ryzyka zakażenia. Najczęściej odbywa się to bezpośrednio przed zabiegiem, przez mycie całego ciała. Preparat HiBiScrub pomaga zapobiegać zakażeniom miejsca operowanego (SSI) oraz zakażeniom szpitalnym (HAI).10 Zapewnia natychmiastową ochronę, a jego działanie utrzymuje się do 6 godzin.11 HiBiScrub jest delikatny dla skóry, ponieważ zawiera mieszankę przetestowanych dermatologicznie emolientów.12

 

Piśmiennictwo

 1. Prevention of hospital-acquired infections; A practical guide 2nd edition; World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/emc)
 2. National Audit Office. Improving Patient Care By Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report 14 July 2004. 
 3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Rozdział 2: Healthcare-associated infections.
 4. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP i inni 1985. Skuteczność kontroli zakażeń i programy zapobiegania zakażeniom w szpitalach amerykańskich. Am J Epidemio. 121:182-205
 5. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011
 6. Brote L. 1976. wound infections in clean an potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200 
 7. Health Protection Agency. Surveillance of surgical site infection in England. London. July 2006. 
 8. Under the knife;  Taking a zero tolerance approach to preventable surgical site infections  in UK hospitals; 2011 (http://med-nexus.co.uk/published/med nexus/media/undertheknifereportfinaljune2011.pdf)
 9. Mölnlycke Health Care Report REPR0833
 10. Judith Tanner i inni. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. 2012
 11. Hayek i inni, J Hosp Infec. 1986;10:165-172 
 12. Mölnlycke Health Care Report REPR0781
Share this

Maski chirurgiczne BARRIER® spełniają normy Unii Europejskiej

Zgodnie z normą europejską maski chirurgiczne są przeznaczone przede wszystkim do ochrony pacjentów przed czynnikami zakaźnymi z nosa i ust personelu. W określonych sytuacjach...