Globalne wyzwania w leczeniu uszkodzeń skóry wywołanych radioterapią

Radioterapia w leczeniu nowotworów — profilaktyka i leczenie reakcji skórnych

Statystyki pokazują że na 8 badanych kobiet u 1 diagnozuje się raka piersi. Aż u  90% pacjentek leczonych radioterapią  wystepuję efekty uboczne w postaci  reakcji skórnych, które powodując silne dolegliwości bólowe w znaczący sposób obniżają komfort życia.

Badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii  wykazało, że  zastosowanie  Mepitel Film, cienkiego, transparentnego opatrunku  w technologii Safetac przed, w czasie i po radioterapii  zapobiega odparzeniom skóry i innym ciężkim reakcjom skórnym.

 W badaniu brało udział 78 pacjentek  z rakiem piersi leczonych  radioterapią. Obszar skóry poddawany napromieniowaniu podzielono na 2 części.Na jedna z nich zaapliowano opatrunke Mepitel Film, na drugą krem nawilżający. Badanie wykazało, że  w przypadku zabezpieczenia skóry opatrunkiem Mepitel Film nie odnotowano ani jedne przypadku rany lub  innej ciężkiej reakcji skórnej, w odróżnieniu od miejcc zabezpieczonych kremem, gdzie  u 26% pacjentek pojawiły się rany.

Reakcje skórne wywołane radioterapią

 Reakcje skórne mogą być klasyfikowane zgodnie z zaleceniami  Radiotherapy Oncology Group Assessment (RTOG); wytyczne kliniczne zalecane przez Towarzystwo radiologiczne...

Mepilex Lite — skuteczność potwierdzona klinicznie

W/g Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie u 900 000 kobiet diagnozuje się raka piersi. Rumień występuje u 80-90% kobiet leczonych radioterapią z tego  powodu. Aktualnie nie istnieje...

Zalecane produkty

Mepilex® EM

Mepilex® EM

Mepilex® EM  to cienki opatrunek piankowy do ran ostrych i przewlekłych o różnej etiologii z małym wysiękiem.  Dzięki warstwie kontaktowej  Safetac®, Mepilex® EM minimalizuje ból i ryzyko urazów rany i skóry otaczającej1, związany ze zmianą opatrunków. Mepilex...

Share this