Syntetyczne rękawice chirurgiczne — Biogel® PI UltraTouch® M
Pewny chwyt i kontrola, wtedy gdy ich najbardziej potrzebujesz
Powierzchnia rękawic jest poddawana specjalnej obróbce, która zapewnia wyjątkowo pewny chwyt i kontrolę. Z tego względu są to rękawice polecane do stosowania podczas zabiegów laryngologicznych, neurochirurgicznych, ginekologicznych, a także podczas zabiegów chirurgii ogólnej. Biogel® PI UltraTouch® M to syntetyczne rękawice poliizoprenowe przeznaczone do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych w przypadku alergii na lateks występującej u pacjentów lub lekarzy.

Doskonałe dopasowanie i komfort użytkowania — porównywalny do rękawic z naturalnego lateksu kauczukowego1

Wewnętrzna powłoka Biogel sprawia, że nakładanie rękawic jest łatwe nawet w przypadku wilgotnych dłoni, oraz działa kojąco na skórę, zapobiegając utracie wilgoci7

Niski wskaźnik AQL* (0,65) osiągany dzięki sprawdzaniu przed pakowaniem wszystkich rękawic przez nadmuchiwanie ich powietrzem

Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń konkurencyjnych typów rękawic jest co najmniej 3,5 razy wyższe3

Wszystkie rękawice są sterylne, apirogenne i bezpudrowe, zmniejszając ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych

Surgical glove donning guide

Learn how to double-glove using open gloving technique

02:09
(mm:ss)

* AQL = Acceptable Quality Level (akceptowalny poziom jakości) dotyczy maksymalnej liczby wadliwych produktów uznanych za dopuszczalne podczas losowej inspekcji, w tym przypadku dotyczącej nieobecności dziur w rękawicach.

Oto niektóre z wielu zalet wynikających z użytkowania rękawic chirurgicznych Biogel PI UltraTouch M:

 • Powierzchnia poddawana specjalnej obróbce, zapewniająca pewny chwyt i kontrolę
 • Oferują podwyższoną wrażliwość dotykową, mają proste palce, a ich powierzchnia jest mikroteksturowana
 • Poliizopren zapewnia komfort dopasowania i wygodę użytkowania porównywalną z rękawicami z naturalnego lateksu kauczukowego1
 • Unikatowa wewnętrzna powłoka Biogel sprawia, że nakładanie rękawic jest łatwe nawet w przypadku wilgotnych dłoni, oraz działa kojąco na skórę, zapobiegając utracie wilgoci4
 • Rolowane mankiety zwiększające poziom bezpieczeństwa
 • Bezpudrowe — eliminują ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z obecności pudru skrobiowego5, 6, 7
 • Bezlateksowe — zmniejszają ryzyko wystąpienia uwrażliwienia na białka lateksu zawarte w rękawicach
 • Niewielkie ryzyko wystąpienia zapalenia skóry
 • Apirogenne
 1. MKT004. Dlaczego warto wybrać rękawice Biogel. 2009. Dane z badań własnych.
 2. Współczynnik AQL (badanie na nieobecność dziur) na poziomie 0,65, ASTM D3577, Metoda Testowa D5151.
 3. Badanie nr G09-005. Porównanie częstości występowania uszkodzeń rękawic chirurgicznych podczas ich stosowania, 2009. Dane z badań własnych.
 4. Testy przeprowadzane przez Komitet Oceny Farmakoterapii i Ryzyka (PRAC) pod nadzorem uprawnionego dermatologa, 2004. Raport 04-007.
 5. Analiza z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Lowry'ego (ASTM D5712).
 6. Białko całkowite oznaczone metodą ASTM D5712. Pomiar został przeprowadzony w Guthrie Foundation for Education and Research przez laboratorium LEAP Testing Service (Raport nr 5268).
 7. Białko antygenowe oznaczone za pomocą testu inhibicyjnego ELISA metodą ASTM D6499. Pomiar został przeprowadzony w Guthrie Foundation for Education and Research przez laboratorium LEAP Testing Service (Raport nr 5268).
Share this

Related products

Biogel<sup>&reg;</sup> PI UltraTouch<sup>&reg;</sup>
Biogel® PI UltraTouch®

Bezpudrowe, bezlateksowe syntetyczne rękawice chirurgiczne wykonane z poliizoprenu....

Biogel<sup>&reg;</sup> PI UltraTouch<sup>&reg;</sup> G
Biogel® PI UltraTouch® G

Powierzchnia rękawic jest poddawana specjalnej obróbce, która zapewnia...

Learn more

Puncture indication system

The Biogel puncture indication system is a double-gloving solution available...

Biogel PI Indicator® System
Biogel PI Indicator® System

Syntetyczne rękawice chirurgiczne Biogel PI Indicator®...

Biogel PI Indicator® Underglove
Biogel PI Indicator® Underglove

Syntetyczna rękawica wewnętrzna Biogel PI Indicator®...

Biogel® Neoderm®
Biogel® Neoderm®

W przypadku gdy u pacjentów lub lekarzy występuje alergia na lateks lub...

Biogel® PI UltraTouch®
Biogel® PI UltraTouch®

Bezpudrowe, bezlateksowe syntetyczne rękawice chirurgiczne wykonane z poliizoprenu....

Biogel® PI UltraTouch® G
Biogel® PI UltraTouch® G

Powierzchnia rękawic jest poddawana specjalnej obróbce, która zapewnia...