Syntetyczne rękawice chirurgiczne — Biogel® PI UltraTouch®
Opracowane z myślą o zapewnieniu podwyższonej wrażliwości dotykowej
Bezpudrowe, bezlateksowe syntetyczne rękawice chirurgiczne wykonane z poliizoprenu. Rękawice Biogel® PI UltraTouch® są zwykle o 15% cieńsze od rękawic Biogel PI. Optymalna grubość zapewnia wyjątkową wrażliwość dotykową, dlatego rękawice te są polecane do stosowania podczas wszystkich zabiegów chirurgii ogólnej.

Doskonałe dopasowanie i komfort użytkowania — porównywalny do rękawic z naturalnego lateksu kauczukowego1

Wewnętrzna powłoka Biogel sprawia, że nakładanie rękawic jest łatwe nawet w przypadku wilgotnych dłoni, oraz działa kojąco na skórę, zapobiegając utracie wilgoci2

Niski wskaźnik AQL* (0,65) osiągany dzięki sprawdzaniu przed pakowaniem wszystkich rękawic przez nadmuchiwanie ich powietrzem

Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń konkurencyjnych typów rękawic jest co najmniej 3,5 razy wyższe9

Wszystkie rękawice są sterylne, apirogenne i bezpudrowe, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych

Surgical glove donning guide

Learn how to double-glove using open gloving technique

02:09
(mm:ss)

* AQL = Acceptable Quality Level (akceptowalny poziom jakości) dotyczy maksymalnej liczby wadliwych produktów uznanych za dopuszczalne podczas losowej inspekcji, w tym przypadku dotyczącej nieobecności dziur w rękawicach.

Oto niektóre z wielu zalet wynikających ze stosowania rękawic chirurgicznych Biogel PI UltraTouch:

 • Unikatowa wewnętrzna powłoka Biogel sprawia, że nakładanie rękawic jest łatwe nawet w przypadku wilgotnych dłoni, oraz działa kojąco na skórę, zapobiegając utracie wilgoci2
 • Rolowane mankiety zwiększające poziom bezpieczeństwa
 • Bezpudrowe — eliminują ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z obecności pudru skrobiowego4, 5, 6
 • Wykonanie z syntetycznego materiału zmniejsza ryzyko wystąpienia uwrażliwienia na białka lateksu zawarte w rękawicach
 • Optymalna grubość zapewnia większą wrażliwość dotykową
 • Poliizopren zapewnia komfort dopasowania i wygodę użytkowania porównywalną z rękawicami z naturalnego lateksu kauczukowego1
 • Każda rękawica jest testowana przez nadmuchiwanie powietrzem oraz poddawana dokładnej ocenie wizualnej w celu zweryfikowania jakości i pewności użytkowania
 • Niewielkie ryzyko wystąpienia zapalenia skóry
 • Najlepszy w branży współczynnik AQL* na nieobecność dziur na poziomie 0,657
 • Apirogenne
 1. MKT004. Dlaczego warto wybrać rękawice Biogel. 2009. Dane z badań własnych.
 2. Testy przeprowadzane przez Komitet Oceny Farmakoterapii i Ryzyka (PRAC) pod nadzorem uprawnionego dermatologa, 2004. Raport 04-007.
 3. Badanie nr G09-005. Porównanie częstości występowania uszkodzeń rękawic chirurgicznych podczas ich stosowania, 2009. Dane z badań własnych.
 4. Analiza z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Lowry'ego (ASTM D5712).
 5. Białko całkowite oznaczone metodą ASTM D5712. Pomiar został przeprowadzony w Guthrie Foundation for Education and Research przez laboratorium LEAP Testing Service (Raport nr 5268).
 6. Białko antygenowe oznaczone za pomocą testu inhibicyjnego ELISA metodą ASTM D6499. Pomiar został przeprowadzony w Guthrie Foundation for Education and Research przez laboratorium LEAP Testing Service (Raport nr 5268).
 7. Współczynnik AQL (badanie na nieobecność dziur) na poziomie 0,65, ASTM D3577, Metoda Testowa D5151. 
Share this

Related products

Biogel<sup>&reg;</sup> PI UltraTouch<sup>&reg;</sup> G
Biogel® PI UltraTouch® G

Powierzchnia rękawic jest poddawana specjalnej obróbce, która zapewnia...

Biogel<sup>&reg;</sup> PI UltraTouch<sup>&reg;</sup> M
Biogel® PI UltraTouch® M

Powierzchnia rękawic jest poddawana specjalnej obróbce, która zapewnia...

Learn more

Puncture indication system

The Biogel puncture indication system is a double-gloving solution available...

Biogel PI Indicator® System
Biogel PI Indicator® System

Syntetyczne rękawice chirurgiczne Biogel PI Indicator®...

Biogel PI Indicator® Underglove
Biogel PI Indicator® Underglove

Syntetyczna rękawica wewnętrzna Biogel PI Indicator®...

Biogel® Neoderm®
Biogel® Neoderm®

W przypadku gdy u pacjentów lub lekarzy występuje alergia na lateks lub...

Biogel® PI UltraTouch® G
Biogel® PI UltraTouch® G

Powierzchnia rękawic jest poddawana specjalnej obróbce, która zapewnia...

Biogel® PI UltraTouch® M
Biogel® PI UltraTouch® M

Powierzchnia rękawic jest poddawana specjalnej obróbce, która zapewnia...