Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne

  • Minimalizacja odpadów opakowaniowych w porównaniu z osobno pakowanymi komponentami
  • Minimalizacja odpadów powstających w wyniku błędnie wybranych osobno pakowanych komponentów
  • Właściwie skonfigurowany zestaw minimalizuje ilość odpadów z niewykorzystanych komponentów