Owrzodzenia żylne kończyn dolnych

Jakość życia pacjentów z owrzodzeniem żylnym kończyn dolnych

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Owrzodzenia żylne kończyn dolnych

Oprócz znaczących kosztów i obciążeń finansowych spoczywających na placówce służby zdrowia, znaczące koszty nie tylko finansowe, ale także emocjonalne i psychospołeczne  ponosi również pacjent.

Ból może określać typ rany, jej etiologię, oraz możliwe obciążenie bakteryjne.                                                                                                                                

Hoffman i inni (1997) opisują ból jako najcięższą, często lekceważoną dolegliwość w owrzodzeniu kończyn dolnych. Może to skutkować nieodpowiednią strategią leczenia bólu. 

Światowa Organizacja Zdrowia proponuje schemat leczenia bólu w formie trzystopniowej drabiny obejmujący leki opioidowe i nieopioidowe. 

Leczenie bólu musi stanowić integralną część planu leczenia, aby zminimalizować ryzyko izolacji społecznej.

Izolację społeczną mogą wywoływać liczne czynniki. Ograniczenie zdolności poruszania się wynikające ze stosowania systemu kompresjoterapii może mieć wpływ na obuwie i potencjalnie podnosić ryzyko upadków.

Aktywności uważane do tej pory za oczywiste, takie jak wyjazd na wakacje, pływanie, zabawa z dziećmi, ze względu na wystąpienie jednego lub większej liczby objawów owrzodzenia, okazują się niemożliwe.

Rana może mieć wpływ na aktywność zawodową pacjenta, prowadząc nawet do jej utraty, co z kolei wywołuje lęki, depresję i potencjalne duże problemy finansowe.

Problemy związane z jakością życia mogą być dodatkowo pogłębiane przez pacjenta, który nie przestrzega planu leczenia. Może to wynikać z błędów na poziomie oceny.

W przypadku pacjentów z owrzodzeniem kończyn dolnych występuje ogromna potrzeba poprawy jakości oceny stanu pacjenta, diagnozy, leczenia i opieki.
Hoffman D i inni (1997) Pain in venous leg ulcers, Journal of Wound Care 6; 5, 222 – 224 6. Moffatt C i inni (2007) Leg ulcer management, London Blackwell.

Odwołanie do artykułów magazynu Knowledge 2, 3 i 5 to
Witryna NHS Choices UK:

http://www.nhs.uk/Conditions/Leg-ulcer-venous/Pages/Symptoms.aspx

 

Share this

Co to jest owrzodzenie żylne podudzi
Co to jest owrzodzenie żylne podudzi

Owrzodzenie żylne kończyn dolnych to niegojąca...

Ból i infekcja rany
Ból i infekcja rany

Ból występuje powszechnie u pacjentów z ranami przewlekłymi1 i został...

Przyczyny owrzodzeń żylnych kończyn...

Uszkodzonie zastawek żylnych, do którego może dojść w  wyniku np. urazu,...

Zapobieganie - kompresjoterapia

Pończochy uciskowe Owrzodzenie żylne kończyn dolnych prawie zawsze poprzedza...

Ocena owrzodzeń żylnych kończyn dolnych
Ocena owrzodzeń żylnych kończyn dolnych

Pobierz załączony plik PDF Ocena owrzodzeń żylnych...

Leczenie owrzodzeń żylnych kończyn dolnych

Pobierz dołączony dokument PDF Leczenie owrzodzeń żylnych kończyn dolnych

Schemat postępowania z owrzodzeniami...

Pobierz diagram postępowania z owrzodzeniami kończyn dolnych

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żylnych...

Prawdopodobieństwo nawrotu owrzodzenia można ograniczyć, analizując szczegółowo...