Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care

Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej

Coroczna ocena wizualna i identyfikacja stopy objętej ryzykiem

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej

Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa, IDF (2005) i Narodowy Instytut Badań Klinicznych3 w Zjednoczonym Królestwie zalecają, aby wszyscy chorzy z cukrzycą  poddawali się raz w roku oględzinom stopy, która powinna obejmować: ocenę czucia u pacjenta (neuropatia), przepływu krwi i innych czynników ryzyka występowania owrzodzeń, takich jak deformacja stopy lub obszary powstawania odcisków (twarda skóra). Po zbadaniu stopy można przypisać każdego pacjenta do kategorii ryzyka, która pozwoli ukierunkować dalsze leczenie. Klikając poniższe łącze, można zobaczyć przykład ogólnych zasad klasyfikacji  do grupy ryzyka.
http://www.diabetesinscotland.org.uk/Publications/traffic%20light%20finalx3.pdf

Dr Leese dokonał oceny stratyfikacji ryzyka według schematu zbliżonego do przedstawionego powyżej. Stratyfikacją ryzyka objęto 3526 pacjentów i ustalono, że prawdopodobieństwo wystąpienia owrzodzenia jest 83 razy wyższe w grupie wysokiego ryzyka, 6 razy wyższe w grupie umiarkowanego ryzyka, natomiast wśród pacjentów z grupy niskiego ryzyka jest aż 99,6%  prawdopodobieństwa, że nie  rozwinie się owrzodzenie.

Share this

Częstość występowania cukrzycy, powikłania,...
Częstość występowania cukrzycy, powikłania, owrzodzenia cukrzycowe

Cukrzyca to choroba dotykająca coraz większą liczbę...

Edukacja pacjentów i personelu medycznego

Kontrolowane badania kliniczne z randomizacją zawierają ograniczone dane...

Odpowiednie obuwie

Źle dopasowane obuwie, które nadmiernie obciera lub uciska stopy, może prowadzić do powstawania...

Efektywne leczenie

Już w 1986 r. (Edmonds i inni, 1986) ustalono, że w celu osiągnięcia optymalnych efektów konieczne...

Technologia Safetac - skuteczne leczenie

Korzyści wynikające ze stosowania opatrunków z technologią Safetac podczas...