Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej

Częstość występowania cukrzycy, powikłania, owrzodzenia stóp

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej

Cukrzyca to choroba dotykająca coraz większą liczbę osób. Według najnowszych danych szacunkowych na tę chorobę cierpi około 285 milionów ludzi na  całym świecie, a do roku 2030 liczba ta wzrośnie aż do 439 milionów (Shaw i inni 2010).

Osoby z cukrzycą są narażone  na różne powikłania związane z tym schorzeniem. Obejmują one zwiększoną zachorowalność na choroby układu krążenia, tj. zawał serca, udary, oraz powikłania mikronaczyniowe, takie jak retinopatia, która może prowadzić do utraty wzroku, a także nefropatia, która może prowadzić do niewydolności nerek. Jednym z najpoważniejszych powikłań w cukrzycy jest amputacja. Szacuje się, że z powodu cukrzycy co trzydzieści sekund na świecie dokonywana jest amputacja kończyny dolnej, a 85% tych amputacji poprzedza stopa cukrzycowa  (Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (IDF) 2005). Około 15% osób z cukrzycą jest narażona w ciągu życia na owrzodzenie stóp (Bakker 2005), a im większa liczba  chorych, tym większa liczba owrzodzeń wymagających leczenia.

Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej (DFU) definiuje się jako „głębokie rany poniżej kostki u pacjentów z cukrzycą, niezależne od czasu trwania choroby” (IDF 2005). Owrzodzenia stopy rozwijają się w wyniku neuropatii lub obwodowej niewydolności tętniczej występującej razem lub osobno. Można je podzielić na neuropatyczne, niedokrwienne lub neuroniedokrwienne. Stopa neuropatyczna zazwyczaj jest ciepła, dobrze ukrwiona i ma wyczuwalny puls. Utratę czucia ujawniają nieinwazyjne testy przy użyciu 10 g monowłókna lub kamertonu 128 MHz. Owrzodzenie zazwyczaj pojawia się na podeszwie stopy poniżej zaniedbanej kostniny i wysokiego podbicia. Stopa (owrzodzenie) niedokrwienna jest zimna, a tętno na stopie  jest niewyczuwalne. Stopa jest często bolesna. Owrzodzenia zazwyczaj pojawiają się na krawędzi stopy, koniuszkach palców lub obszarach wokół tylnej części pięty. Stopa neuroniedokrwienna charakteryzuje się połączeniem powyższych czynników.

Według zaleceń federacji IDF postępowanie związane z profilaktyką i leczeniem problemów związanych ze stopą cukrzycową obejmuje następujące kwestie:
  • Coroczna kontrola stopy
  • Identyfikacja stóp objętych ryzykiem
  • Edukacja osób chorych na cukrzycę oraz  personelu medycznego
  • Odpowiednie obuwie
  • Szybkie leczenie wszystkich schorzeń stóp

 


Share this

Wizualna ocena stopy i ocena ryzyka...

Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa, IDF (2005) i Narodowy Instytut Badań...

Edukacja pacjentów i personelu medycznego

Kontrolowane badania kliniczne z randomizacją zawierają ograniczone dane...

Odpowiednie obuwie

Źle dopasowane obuwie, które nadmiernie obciera lub uciska stopy, może prowadzić do powstawania...

Efektywne leczenie

Już w 1986 r. (Edmonds i inni, 1986) ustalono, że w celu osiągnięcia optymalnych efektów konieczne...

Technologia Safetac - skuteczne leczenie

Korzyści wynikające ze stosowania opatrunków z technologią Safetac podczas...