Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej

Edukacja osób chorych na cukrzycę i pracowników służby zdrowia

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej

Kontrolowane badania kliniczne z randomizacją zawierają ograniczone dane na temat wartości edukacji w zakresie profilaktyki owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej. Jednak w wytycznych międzynarodowych (The International Working Group on the Diabetic Foot, 1999, 2003 and 20076,7, http://www.diabetic-foot-consensus.com) zaleca się edukację osób chorych na cukrzycę. Edukacja powinna polegać na zapoznaniu  pacjenta z prostymi, najważniejszymi informacjami.

  • Codzienne, a nawet częstsze oględziny stóp i obuwia
  • Sprawdzanie stóp pod kątem występowania uszkodzeń, tj: skaleczenia, otwarte rany, zmiany zabarwienia skóry, obrzęk, nadmierne ucieplenie
  • Zasięganie porady lekarza natychmiast po wystąpieniu któregokolwiek z powyższych objawów
  • Korzystanie z porad na temat odpowiedniego obuwia
Share this

Częstość występowania cukrzycy, powikłania,...
Częstość występowania cukrzycy, powikłania, owrzodzenia cukrzycowe

Cukrzyca to choroba dotykająca coraz większą liczbę...

Wizualna ocena stopy i ocena ryzyka...

Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa, IDF (2005) i Narodowy Instytut Badań...

Odpowiednie obuwie

Źle dopasowane obuwie, które nadmiernie obciera lub uciska stopy, może prowadzić do powstawania...

Efektywne leczenie

Już w 1986 r. (Edmonds i inni, 1986) ustalono, że w celu osiągnięcia optymalnych efektów konieczne...

Technologia Safetac - skuteczne leczenie

Korzyści wynikające ze stosowania opatrunków z technologią Safetac podczas...