Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care

Kontrola unaczynienia

Niezwykle ważne jest ocena stanu unaczynienia stopy; wyniki w ogromnym stopniu wpływają na sposób postępowania z owrzodzeniem, określają prawdopodobieństwo wyleczenia rany oraz wskazują konieczność zalecanej rewaskularyzacji3,6,7: Sprawdzenie tętna na stopie — konieczne jest sprawdzenie tętna na tętnicy grzbietowej stopy oraz na tętnicy piszczelowej tylnej. Gdy tętno jest niewyczuwalne lub istnieje podejrzenie choroby tętniczej, należy wykonać inne testy, na przykład badanie dopplerowskie oraz oznaczyć wskaźnik kostka- ramię (ABPI).

Stwierdzenie, czy pacjent odczuwa objawy naczyniowe, na przykład chromanie przestankowe (tj. ból w łydkach podczas chodzenia) lub ból spoczynkowy (stały ból w stopach i nogach zwiększający się w wyniku leżenia lub ciepła pościeli) Jeśli istnieje podejrzenie poważnej choroby tętnic obwodowych, należy zwrócić się po poradę do specjalisty chorób naczyniowych. W przypadku osób z podejrzeniem słabego przepływu krwi należy dołożyć starań mających na celu wykrycie czynników ryzyka związanego z chorobą naczyń tętniczych. Niektóre czynniki zwiększają ryzyko choroby tętnic, na przykład wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu.
Należy zidentyfikować czynniki ryzyka związanego z chorobą naczyń tętniczych, a następnie wdrożyć strategie leczenia mające na celu ich zminimalizowanie. Zalecenie IDF6,7
Należy zwrócić uwagę na ciśnienie krwi, dyslipidemię (nieprawidłowe poziomy lipidów we krwi), rzucanie palenia i stosowanie leków o działaniu przeciwpłytkowym, takich jak aspiryna.