Kontrola zakażeń

Prawidłowe leczenie zakażeń stóp związanych z cukrzycą może potencjalnie ograniczyć zapadalność na choroby wynikające z zakażenia, potrzebę i długość hospitalizacji oraz konieczność amputacji kończyny15,16. Zakażenie stopy cukrzycowej sklasyfikowano jako łagodne, umiarkowane i ciężkie (zob. tabela 1), aby pomóc ukierunkować sposób leczenia. We wszystkich tych przypadkach metodą leczenia z wyboru jest odpowiednia terapia antybiotykowa. Empiryczna terapia antybiotykowa powinna być oparta na ciężkości zakażenia i prawdopodobnych czynnikach etiologicznych17. Istnieją ograniczone dowody, na podstawie których można by dokonywać świadomego wyboru spośród różnych preparatów antybiotykowych.

 

 Stopień infekcji

 

 

Łagodna

Występowanie co najmniej 2 oznak stanu zapalnego (ropa, rumień, ból, ciepłota, tkliwość, stwardnienie). Występuje zapalenie tkanki łącznej w odległości do 2 cm od owrzodzenia przy braku klinicznych objawów toksyczności ogólnoustrojowej i zakażenia tkanki powierzchniowej

Umiarkowana

Podobnie jak w przypadku owrzodzenia łagodnego występuje zapalenie tkanki łącznej w odległości od 2 do 5 cm od rany; brak oznak toksyczności ogólnoustrojowej; zakażenie rozprzestrzenia się  w głąb tkaneki i na  kość

Ciężka

Rozległe zapalenie tkanki łącznej, głęboki ropień, któremu towarzyszą lub nie objawy toksyczności ogólnoustrojowej (gorączka, wymioty, niedociśnienie, dezorientacja, kwasica, niewydolność nerek, znacznie podwyższony poziom cukru we krwi, leukocytoza)

Lipsky i inni 200417