Leczenie ran

Zwrócenie uwagi na cechy rany jest kluczowym elementem tworzenia właściwego środowiska umożliwiającego jej gojenie. Dokładne oczyszczenie rany i zakażenie ogólnoustrojowe opisano powyżej, lecz konieczne jest rozważenie kwestii obciążenia biologicznego, kontroli wysięku i gojenia.


Zwiększone obciążenia biologiczne
Terminy używane do opisu „bakteryjnego obciążenia biologicznego”, czyli różnych poziomów bakterii na powierzchni owrzodzenia, to między innymi „skażony”, „skolonizowany” i „zakażony”, a uzyskanie pewnego stopnia równowagi bakteryjnej określono jako kluczowy cel skutecznego leczenia ran10. Ustalono, że zwiększenie obciążenia bakteryjnego może opóźnić gojenie, uniemożliwić je, a nawet pogorszyć stan rany11.

Zwiększenie obciążenia biologicznego można kontrolować miejscowo przez oczyszczanie rany i stosowanie opatrunków przeciwbakteryjnych. Podstawową zaletą opatrunków przeciwbakteryjnych jest możliwość obniżenia obciążenia biologicznego, zmniejszenia ryzyka zakażenia i stworzenia środowiska, które łatwo wspomaga normalną kolejność etapów gojenia rany12. Podstawowym uzasadnieniem stosowania opatrunków przeciwbakteryjnych w przypadku owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej jest profilaktyka i leczenie obciążenia biologicznego, a w konsekwencji przyspieszenie procesu gojenia.