Optymalna wilgotność

Wilgotne środowisko wspomaga proces gojenia rany, sprzyjając ziarninowaniu oraz oczyszczaniu autolitycznemu.
9. Należy jednak zachować optymalny poziom wilgotności, aby zapobiec zbytniemu zawilgoceniu lub wysuszeniu łożyska rany, ponieważ oba czynniki mogą opóźnić gojenie.

Wybrany opatrunek powinien regulować poziom wilgotności, tak, aby stworzyć optymalne środowisko wspomagające proces gojenia rany. W przypadku ran przewlekłych, takich jak owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej, wysięk z rany zawiera enzymy wpływające szkodliwie na proces gojenia.  Aby utrzymać optymalnie wilgotne środowisko rany, przy jednoczesnej ochronie skóry otaczającej brzegi rany przed maceracją, opatrunek musi spełniać kluczowe wymagania.

Konieczna jest zdolność pochłaniania i zatrzymywania wysięku, zabezpieczenie przed wydostawaniem się wysięku  na  skóre otaczającą brzegi rany, skuteczność działania na podeszwie stopy podlegającej stałemu naciskowi, łatwość zdejmowania i udowodniona ekonomiczność stosowania. Opatrunki przylegające — minimalizujące kontakt z łożyskiem rany.