MikroklimatDefinicja: miejscowa temperatura i wilgotność
na styku ciała i powierzchni podparcia.

Fakty w skrócie

 • Prawidłowy poziom nawilzenia  skóry jest znanym czynnikiem wpływającym na zdolność skóry do prawidłowego funkcjonowania
 • Obniżenie spoistości - rozmiękczenie skóry, maceracja
 • Zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie do 96% prowadzi do tworzenia się  nadżerek
 • Zwiększenie współczynnika tarcia
 • Zwiększenie przywieralności do powierzchni kontaktowej — zwiększenie ryzyka ścinania
 • Sprzyjanie otarciom skóry, tworzeniu się tkanki martwiczej wilgotnej i owrzodzeniom
 • Obniżenie kwaśnego odczynu skóry — zmiana odczynu pH na zasadowy
 • Podwyższona temperatura powodująca zwiększenie  przemiany materii
 • Podwyższona temperatura prowadząca do nadmiernej potliwości
 • Na styku z powierzchnią podparcia dochodzi do szybkiego wzrostu ucieplenia skóry- wzrasta temperatura i wilgotność
 • Badania na zwierzętach wykazały zależność istniejącą między wzrostem temperatury a powstawaniem owrzodzeń14