Ocena wewnętrznych czynników ryzyka obejmuje następujące elementy:

 

Ogólny stan zdrowia — występowanie wielu problemów zdrowotnych u pacjenta, np. cukrzycy lub chorób układu oddechowego, jest zgłaszane jako czynnik podwyższający poziom ryzyka dla pacjenta.
Zdolność poruszania się — ograniczona mobilność pacjenta ogranicza możliwość zmniejszenia ucisku tkanek w okolicach narazonych na powstanie odleżyn.
Stan odżywienia -  niedożywienie może mieć wiele konsekwencji; stan odżywienia pacjenta można ocenić za pomocą zwykłego monitorowania masy ciała oraz oceny konkretnych wskaźników, tj.poziom hemoglobiny lub albumin osocza krwi.
Stopień nawilżenia skóry -stan odwodnienia ma kluczowe znaczenie,  należy  uwzględnić także wzrost  temperatury ciała i jej skutki.
Wiek — wykazano, że wiek ma związek ze zwiększonym  ryzykiem, należy jednak pamiętać, że odleżyny mogą dotyczyć pacjentów w każdym wieku, zwłaszcza jesli występuje kilka czynników ryzyka.
 Występowanie odleżyn w przeszłości - zagojone odleżyny są obszarami o podwyższonym współczynniku ryzyka, wytrzymałość na rozciąganie w obrębie  blizny wynosi maksymalnie 80% pierwotnej wytrzymałości.
Wywiad dotyczacy leków stosowanych w przeszłości - np. stosowanie sterydów, które mogą wpływać na spójność skóry.
Niedotlenienie - niewydolność  sercowo-naczyniowa, przyjmowanie leków inotropowych, zapotrzebowanie na tlen to czynniki zgłaszane jako zwiększające ryzyko wystąpienia owrzodzeń odleżynowych.