UciskDefinicja: nacisk wywierany pod kątem prostym
na powierzchnię tkanek .

Fakty w skrócie

  • Uzależniony od twardości powierzchni, obciążenia, budowy tkanki, geometrii
  • Z reguły wyrażany w jednostkach psi (funt na cal kwadratowy) lub mmHg
  • Wypukłości kostne są narażone na większy nacisk lub obciążenia, czego efektem mogą być głębokie uszkodzenia tkanek
  • Nacisk w połączeniu z działaniem innych sił może pogłębiać urazy
  • Rany  powstałe z ucisku  są najczęściej jednolite, mają okrągły kształt
  • Wpływ czasu — duży ucisk  w krótkim czasie może być tak samo szkodliwy jak ucisk o mniejszej sile działający  przez długi czas