Więcej informacji na temat etiologii odleżyn

  • Ocena czynników ryzyka: wewnętrznych i zewnętrznych
  •  Strukturalnej oceny ryzyka - konieczność ponownej  oceny
  • Prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej oceny ryzyka
  • Wdrożenie odpowiedniej profilaktyki w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka