Zewnętrzne czynniki ryzyka

Cztery najczęściej zgłaszane czynniki zewnętrzne1, 24 stanowiące potencjalne  ryzyko uszkodzenia tkanki:

  1. Ucisk1, 24
  2. Ścinanie1, 24, 25, 26
  3. Mikroklimat skóry1, 27 — wysoka temperatura i wilgotność
  4. Tarcie1

Najczęściej największe ryzyko wystapienia odleżyn u  pacjentów wynika z połączenia oddziaływujących sił. Deformacja tkanki występuje w tkance miękkiej, tłuszczowej, łącznej i mięśniowej na skutek działania sił powodujących naciski oraz obciążenia, które mają wpływ na perfuzję i mechanizmy komórkowe kluczowe dla normalnego funkcjonowania. W warunkach klinicznych z reguły obserwuje się występowanie niejednorodnych sił, wśród których często występują siły ścinające. Wiek, styl życia, przewlekłe choroby mogą mieć wpływ na zdolność reakcji na działanie sił.