Profilaktyka odleżyn

Historia odleżyn

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Profilaktyka odleżyn

Owrzodzenia odleżynowe nie są nowym zjawiskiem. Pierwsze wzmianki w literaturze pochodzą sprzed tysięcy lat. Jednak w ostatnich dekadach nastąpił szybki rozwój wiedzy i badań na ich temat, prowadząc do powstania wytycznych, narzędzi do oceny ryzyka oraz programów profilaktyki. Dowiedz się więcej o odleżynachDo góry

Odleżyny - wprowadzenie

Firma Mölnlycke Health Care dostrzega wyzwania napotykane przez personel medyczny w leczeniu i profilaktyce odleżyn. Informacje zawarte w tej sekcji mają pomóc w rozwijaniu wiedzy dotyczącej odleżyn, a także  w podzieleniu się niektórymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę Molnlycke Health Care wspierającymi leczenie i profilaktykę odleżyn w danej grupie pacjentów.

Odleżyny można zdefiniować jako „ograniczone uszkodzenie skóry i/lub znajdującej się pod nią tkanki, zlokalizowane najczęściej na wypukłości kostnej, powstające w wyniku ucisku lub połączenia ucisku ze ścinaniem.
Z odleżynami wiąże się szereg czynników przyczyniających się lub zakłócających. Ich znaczenie nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione”1

Odleżyny nie są nowym zjawiskiem. Pierwsze wzmianki w literaturze pochodzą sprzed tysięcy lat, jednak w ostatnich dekadach nastąpił szybki rozwój wiedzy i badań na ich temat, prowadząc do powstania wytycznych, narzędzi do oceny ryzyka oraz programów profilaktyki. Na przykład w latach 1990–2008 zanotowano wzrost liczby publikacji koncentrujących się na owrzodzeniach odleżynowych o 960%.2

Do góry

Lokalizacja odleżyn

W większości placówek służby zdrowia najczęściej zgłaszanym miejscem tworzenia się  odleżyn  jest kość krzyżowa, drugie miejsce co do częstości wystepowania odleżyn  to pięta. Najnowsze dane sugerują wzrost częstotliwości owrzodzeń pięt. Zagadnienie, które jest ostatnio analizowane, dotyczy związku występowania odleżyn ze stosowaniem apararutury medycznej. Jeden z raportów3 na ten temat zawiera  następujące informacje:

 • u 1,4% pacjentów występują odleżyny związane ze stosowaniem urządzeń medycznych
 • na 113 przypadków  stwierdzonych odleżyn 39 (34,5%)  jest związanych ze stosowaniem urządzeń medycznych
 • u pacjentów korzystających z aparatury medycznej prawdopodobieństwo wystąpienia odleżyn jest 2,4 razy wyższe

Do góry

Występowanie odleżyn

Występowanie odleżyn  jest mierzone przy użyciu jednej z dwóch metod4,5

 • Rozpowszechnienie — metoda najczęściej stosowana. Można je zdefiniować jako liczbę członków danej populacji z określonym schorzeniem w określonym momencie. Oznacza to, że metoda ta obejmuje pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala z owrzodzeniami odleżynowymi oraz tych, u których odleżyny wystąpiły po przyjęciu do szpitala.
 • Częstotliwość — można ją zdefiniować jako liczbę nowych przypadków określonego schorzenia w danym przedziale czasu. Jest to metoda bardziej złożona. Czas jest zazwyczaj mierzony w tygodniach lub miesiącach.
 • Te dwa terminy są często używane niewłaściwie — jako że mają bardzo różne znaczenia, ważne jest ich poprawne stosowanie.
 • Nabyte w trakcie leczenia — to określenie dotyczy odleżyn, które powstały po przyjęciu do szpitala. Może to być bardziej stosowny wyznacznik w przypadku oceny działania programów profilaktycznych.Rozpowszechnienie odleżyn jest uzależnione od kraju i jego wyższe wartości są często zgłaszane w pewnych grupach specjalnej troski, takich jak oddziały intensywnej opieki medycznej i domy opieki.

Rozpowszechnienie owrzodzeń odleżynowych

 • 5 krajów europejskich,
  5947 pacjentów6
  — rozpowszechnienie na poziomie 18,1%
 • USA: 651 placówek,
  85838 pacjentów7
  — rozpowszechnienie na poziomie 14,8%
 • Kanada: rozpowszechnienie na terenie kraju8
  — 26%
 • Australia: różne publikacje podają różne dane9
  — 4,5–27%
 • Chiny — badanie obejmujące 2913 pacjentów10
  — rozpowszechnienie na poziomie 1,8%
 • Korea Południowa11
  — 44–49% w leczeniu przypadków nagłych
  — 47,4% w opiece domowej
  — 21,7–45,5% na oddziałach intensywnej opieki medycznej
Share this

Kosztowne leczenie ran
Kosztowne leczenie ran

Odleżyny stanowią duże obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym...

Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ogólny stan zdrowia, stan odżywienia,...

Klasyfikacja odleżyn
Klasyfikacja odleżyn

Do celów opisu stanu rany organizacje EPUAP i NPUAP1 zalecają podział owrzodzeń...

Wytyczne
Wytyczne

Strategia profilaktyki owrzodzeń odleżynowych powinna zawsze uwzględniać...

Skuteczne leczenie
Skuteczne leczenie

Pacjentów o podwyższonym ryzyku rozwoju odleżyn można zidentyfikować jeszcze...