Lokalizacja odleżyn

W większości placówek służby zdrowia najczęściej zgłaszanym miejscem tworzenia się  odleżyn  jest kość krzyżowa, drugie miejsce co do częstości wystepowania odleżyn  to pięta. Najnowsze dane sugerują wzrost częstotliwości owrzodzeń pięt. Zagadnienie, które jest ostatnio analizowane, dotyczy związku występowania odleżyn ze stosowaniem apararutury medycznej. Jeden z raportów3 na ten temat zawiera  następujące informacje:

  • u 1,4% pacjentów występują odleżyny związane ze stosowaniem urządzeń medycznych
  • na 113 przypadków  stwierdzonych odleżyn 39 (34,5%)  jest związanych ze stosowaniem urządzeń medycznych
  • u pacjentów korzystających z aparatury medycznej prawdopodobieństwo wystąpienia odleżyn jest 2,4 razy wyższe