Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care

Odleżyny - wprowadzenie

Firma Mölnlycke Health Care dostrzega wyzwania napotykane przez personel medyczny w leczeniu i profilaktyce odleżyn. Informacje zawarte w tej sekcji mają pomóc w rozwijaniu wiedzy dotyczącej odleżyn, a także  w podzieleniu się niektórymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę Molnlycke Health Care wspierającymi leczenie i profilaktykę odleżyn w danej grupie pacjentów.

Odleżyny można zdefiniować jako „ograniczone uszkodzenie skóry i/lub znajdującej się pod nią tkanki, zlokalizowane najczęściej na wypukłości kostnej, powstające w wyniku ucisku lub połączenia ucisku ze ścinaniem.
Z odleżynami wiąże się szereg czynników przyczyniających się lub zakłócających. Ich znaczenie nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione”1

Odleżyny nie są nowym zjawiskiem. Pierwsze wzmianki w literaturze pochodzą sprzed tysięcy lat, jednak w ostatnich dekadach nastąpił szybki rozwój wiedzy i badań na ich temat, prowadząc do powstania wytycznych, narzędzi do oceny ryzyka oraz programów profilaktyki. Na przykład w latach 1990–2008 zanotowano wzrost liczby publikacji koncentrujących się na owrzodzeniach odleżynowych o 960%.2