Występowanie odleżyn

Występowanie odleżyn  jest mierzone przy użyciu jednej z dwóch metod4,5

 • Rozpowszechnienie — metoda najczęściej stosowana. Można je zdefiniować jako liczbę członków danej populacji z określonym schorzeniem w określonym momencie. Oznacza to, że metoda ta obejmuje pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala z owrzodzeniami odleżynowymi oraz tych, u których odleżyny wystąpiły po przyjęciu do szpitala.
 • Częstotliwość — można ją zdefiniować jako liczbę nowych przypadków określonego schorzenia w danym przedziale czasu. Jest to metoda bardziej złożona. Czas jest zazwyczaj mierzony w tygodniach lub miesiącach.
 • Te dwa terminy są często używane niewłaściwie — jako że mają bardzo różne znaczenia, ważne jest ich poprawne stosowanie.
 • Nabyte w trakcie leczenia — to określenie dotyczy odleżyn, które powstały po przyjęciu do szpitala. Może to być bardziej stosowny wyznacznik w przypadku oceny działania programów profilaktycznych.Rozpowszechnienie odleżyn jest uzależnione od kraju i jego wyższe wartości są często zgłaszane w pewnych grupach specjalnej troski, takich jak oddziały intensywnej opieki medycznej i domy opieki.

Rozpowszechnienie owrzodzeń odleżynowych

 • 5 krajów europejskich,
  5947 pacjentów6
  — rozpowszechnienie na poziomie 18,1%
 • USA: 651 placówek,
  85838 pacjentów7
  — rozpowszechnienie na poziomie 14,8%
 • Kanada: rozpowszechnienie na terenie kraju8
  — 26%
 • Australia: różne publikacje podają różne dane9
  — 4,5–27%
 • Chiny — badanie obejmujące 2913 pacjentów10
  — rozpowszechnienie na poziomie 1,8%
 • Korea Południowa11
  — 44–49% w leczeniu przypadków nagłych
  — 47,4% w opiece domowej
  — 21,7–45,5% na oddziałach intensywnej opieki medycznej