Kategoria/stopień 4. Utrata tkanki podskórnej.


Pełna utrata grubości tkanki z obnażeniem kości, ścięgien lub mięśni.  Łożysko rany może  być pokryte zarówno martwicą rozpływną jak i  suchym strupem martwiczym. Często występuje podminowywanie lub tunelowanie. Należy pamiętać, że głębokość rany może się różnić w zależności od jej umiejscowienia, np. na uchu nie występuje tkanka podskórna.Odleżyny IV stopnia mogą rozszerzać się na mięśnie i struktury podporowe.

 

W USA stowarzyszenie NPUAP dodało dwie dodatkowe kategorie, które można traktować jako kategorię 4
w innych systemach klasyfikacyjnych, takich jak zdefiniowany przez stowarzyszenie EPUAP.