Profilaktyka odleżyn

Kosztowne leczenie ran

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Profilaktyka odleżyn

Odleżyny stanowią duże obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.
Te bolesne rany mogą poważnie wpływać na obniżenie jakości życia pacjenta, dlatego też praktycy analizują w jaki sposób odpowiednio wdrożone standardy  profilaktyki przeciwodleżynowej mogą obniżyć koszty leczenia w dłuższej  perspektywie czasowej. Na przykład koszt pojedynczego  opatrunku jest minimalny w porównaniu z kosztami leczenia rozwiniętej odleżyny.

Do góry

Więcej

Odleżyny  mogą mieć duży wpływ zarówno na pacjentów, jak i na system opieki zdrowotnej.

Większe cierpienie pacjenta

 • Ogólne wyczerpanie organizmu
 • Silne dolegliwości  bólowe
 • Niemożność powrotu do zwykłych funkcji życiowych
 • Pogorszenie jakości życia
 • Podwyższone  ryzyko zakażeń
 • Podwyzszone ryzyko zgonu

Większe koszty leczenia

 • Dłuższy pobyt w szpitalu
 •  Wydłużenie czasu opieki  opieki pielęgniarskiej
 • Wyższe  koszty materiałów
 • Zwiększone wydatki na leki
Do góry

Wpływ bólu

Odleżyny to bolesne rany, które mogą znacząco pogarszać jakość życia pacjenta. Poziom bólu przy owrzodzeniach odleżynowych bywa często nierozpoznany, jednakże w trakcie przeprowadzonego niedawno badania zebrano następujące dane dotyczące bólu odczuwanego przez pacjentów:

 • Nawet 87,5% pacjentów zgłasza dolegliwości bólowe przy zmianie opatrunków12
 • Ból u pacjentów z odlezynami odczuwa 16,3% populacji chorych13


W opublikowanych niedawno wytycznych organizacji NPUAP/EPUAP określono, że ból może zostać zarówno „wyrażony ilościowo”, jak i „odróżniony” od innych epizodów bólowych, a także, co ważne, występuje zarówno podczas zabiegów, jak i odpoczynku. Wytyczne zalecają ponadto ocenę dolegliwości bólowych u wszystkich pacjentów z odleżynami przeprowadzenie oceny  odczuwanego bólu przy użyciu zatwierdzonej skali, a także stosowanie środków profilaktyki i kontroli.

Przykładowe narzędzie do oceny bólu


Pobierz plik PDF z narzędziem do oceny bólu

Od niedawna  stosowanie srodków przeciwbólowych , oraz zaburzenia  czucia postrzegane są również jako czynniki ryzyka, chociaż kwestia ta wymaga dalszych badań.

Do góry

Skutki finansowe

Odleżyny  stanowią obecnie znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, zwłaszcza w świetle rosnących w ostatnich latach kosztów postępowania sądowego.
Pracownicy opieki zdrowotnej muszą być świadomi kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz rozważyć, w jaki sposób wdrożenie progrmów  profilaktyki przeciwodleżynowej może zapewnić oszczędności w dłuższej perspektywie. Przykładowo koszt opatrunku stosowanego w profilaktyce odleżyn  jest minimalny w porównaniu z kosztami leczenia odleżyn .

Kilka faktów na temat rzeczywistych kosztów leczenia odleżyn:

Fakt 1 Koszty dla sektora szpitali w USA szacuje się na 11 miliardów USD rocznie14.
Fakt 2 Koszty w ramach państwowej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii szacuje się na
1,4–2,1 miliarda GBP rocznie (4% łącznych wydatków służby zdrowia)15.
Fakt 3 Pozwy sądowe są  powszechną praktyką zwiazaną zarówno z intensywną, jak i długoterminową opieka medyczną i w niektórych przypadkach wiążą się z wysokimi odszkodowaniami16.
Fakt 4 Średni koszt leczenia jednego pacjenta z odleżyną o nieustalonej klasyfikacji lub głębokim uszkodzeniem tkanki szacuje się na 43 180 USD17,18.
Fakt 5 Jeden z raportów opublikowanych w USA wskazuje, że średni czas pobytu  pacjenta w szpitalu jest niemal
trzykrotnie dłuższy19.
Fakt 6 Średni koszt leczenia odleżyn w USA wynosi 14 260 USD. Dla porównania w Korei koszty te wynoszą 3000–7000 USD11.
Fakt 7 Koszt leczenia odleżyn w Kanadzie szacuje się
na 9000 USD20.

 

Share this

Historia odleżyn
Historia odleżyn

Owrzodzenia odleżynowe nie są nowym zjawiskiem. Pierwsze wzmianki w literaturze...

Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ogólny stan zdrowia, stan odżywienia,...

Klasyfikacja odleżyn
Klasyfikacja odleżyn

Do celów opisu stanu rany organizacje EPUAP i NPUAP1 zalecają podział owrzodzeń...

Wytyczne
Wytyczne

Strategia profilaktyki owrzodzeń odleżynowych powinna zawsze uwzględniać...

Skuteczne leczenie
Skuteczne leczenie

Pacjentów o podwyższonym ryzyku rozwoju odleżyn można zidentyfikować jeszcze...