Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care

Skutki finansowe

Odleżyny  stanowią obecnie znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, zwłaszcza w świetle rosnących w ostatnich latach kosztów postępowania sądowego.
Pracownicy opieki zdrowotnej muszą być świadomi kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz rozważyć, w jaki sposób wdrożenie progrmów  profilaktyki przeciwodleżynowej może zapewnić oszczędności w dłuższej perspektywie. Przykładowo koszt opatrunku stosowanego w profilaktyce odleżyn  jest minimalny w porównaniu z kosztami leczenia odleżyn .

Kilka faktów na temat rzeczywistych kosztów leczenia odleżyn:

Fakt 1 Koszty dla sektora szpitali w USA szacuje się na 11 miliardów USD rocznie14.
Fakt 2 Koszty w ramach państwowej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii szacuje się na
1,4–2,1 miliarda GBP rocznie (4% łącznych wydatków służby zdrowia)15.
Fakt 3 Pozwy sądowe są  powszechną praktyką zwiazaną zarówno z intensywną, jak i długoterminową opieka medyczną i w niektórych przypadkach wiążą się z wysokimi odszkodowaniami16.
Fakt 4 Średni koszt leczenia jednego pacjenta z odleżyną o nieustalonej klasyfikacji lub głębokim uszkodzeniem tkanki szacuje się na 43 180 USD17,18.
Fakt 5 Jeden z raportów opublikowanych w USA wskazuje, że średni czas pobytu  pacjenta w szpitalu jest niemal
trzykrotnie dłuższy19.
Fakt 6 Średni koszt leczenia odleżyn w USA wynosi 14 260 USD. Dla porównania w Korei koszty te wynoszą 3000–7000 USD11.
Fakt 7 Koszt leczenia odleżyn w Kanadzie szacuje się
na 9000 USD20.