Więcej

Odleżyny  mogą mieć duży wpływ zarówno na pacjentów, jak i na system opieki zdrowotnej.

Większe cierpienie pacjenta

  • Ogólne wyczerpanie organizmu
  • Silne dolegliwości  bólowe
  • Niemożność powrotu do zwykłych funkcji życiowych
  • Pogorszenie jakości życia
  • Podwyższone  ryzyko zakażeń
  • Podwyzszone ryzyko zgonu

Większe koszty leczenia

  • Dłuższy pobyt w szpitalu
  •  Wydłużenie czasu opieki  opieki pielęgniarskiej
  • Wyższe  koszty materiałów
  • Zwiększone wydatki na leki