Wpływ bólu

Odleżyny to bolesne rany, które mogą znacząco pogarszać jakość życia pacjenta. Poziom bólu przy owrzodzeniach odleżynowych bywa często nierozpoznany, jednakże w trakcie przeprowadzonego niedawno badania zebrano następujące dane dotyczące bólu odczuwanego przez pacjentów:

  • Nawet 87,5% pacjentów zgłasza dolegliwości bólowe przy zmianie opatrunków12
  • Ból u pacjentów z odlezynami odczuwa 16,3% populacji chorych13


W opublikowanych niedawno wytycznych organizacji NPUAP/EPUAP określono, że ból może zostać zarówno „wyrażony ilościowo”, jak i „odróżniony” od innych epizodów bólowych, a także, co ważne, występuje zarówno podczas zabiegów, jak i odpoczynku. Wytyczne zalecają ponadto ocenę dolegliwości bólowych u wszystkich pacjentów z odleżynami przeprowadzenie oceny  odczuwanego bólu przy użyciu zatwierdzonej skali, a także stosowanie środków profilaktyki i kontroli.

Przykładowe narzędzie do oceny bólu


Pobierz plik PDF z narzędziem do oceny bólu

Od niedawna  stosowanie srodków przeciwbólowych , oraz zaburzenia  czucia postrzegane są również jako czynniki ryzyka, chociaż kwestia ta wymaga dalszych badań.