Profilaktyka odleżyn

Strategie profilaktyki

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Profilaktyka odleżyn

Strategia profilaktyki owrzodzeń odleżynowych powinna zawsze uwzględniać ocenę ryzyka i stanu skóry, zapewnienie odpowiedniej diety oraz plany zmiany rozkładu ucisku. Powstająca strategia obejmuje zastosowanie opatrunku ochronnego, takiego jak Mepilex® Border, jako elementu składowego protokołu profilaktyki owrzodzeń.

Do góry

więcej informacji na temat odleżyn

  • Profilaktyka odleżyn to złożony, wieloczynnikowy proces — wymaga  po dokładnym przeanalizowaniu stanu zdrowia pacjenta postępowania,  zgodnie z zaleceniami opartymi na dowodach, które dotyczą danego środowiska.
  • Różne publikacje omawiają kwestie ryzyka pozwu sądowego — co ważne, wspominają one nie tylko o braku programów profilaktyki, ale także o przypadkach złamania ustalonych wytycznych
  • Najbardziej aktualnymi wytycznymi są Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines, stworzone przez organizacje NPUAP/EPUAP.
Do góry

Najważniejsze elementy profilaktyki

Najważniejsze elementy profilaktyki przeciwodleżynowej   — opracowano na podstawie wytycznych: National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Ocena ryzyka - należy nie tylko wprowadzić zorganizowane zasady oceny ryzyka, ale także przeszkolić zespół zarówno w zakresie używania instrumentu, jak i podstawowych problemów zdrowotnych związanych  z powstawaniem odleżyn. Należy dokładnie dokumentować ocenę ryzyka , nie zapominając o koniczności  dokonania ponownej oceny.
  • Ocena  stanu skóry - stan skóry, np. wilgoć, może zwiększyć ryzyko uszkodzenia. Należy w związku z tym dokonać kompleksowej oceny stanu skóry w ramach ogólnej oceny ryzyka i w razie potrzeby podjąć konieczne środki ostrożności.
  • Odżywianie -  najważniejsze czynności to: ocena stanu odżywienia, w razie potrzeby skierowanie do dietetyka i ocena nawodnienia organizmu.
  • Zmiana pozycji -  najważniejsza czynność w celu zredukowania ucisku. Jej częstotliwość jest uzależniona od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, kondycji skóry oraz powierzchni podparcia in situ. Pozycję należy zmienić w taki sposób, aby zlikwidować ucisk lub dokonać redystrybucji ciśnienia w miejscach ucisku przy jednoczesnym unikaniu sił ścinających i tarcia. Należy rozważyć ułożenie pacjenta na boku, pod kątem 30 stopni. Dokumentacja powinna być szczegółowa, a personel odpowiednio przeszkolony.
  • Powierzchnie podparcia — należy wybrać odpowiedni opatrunek w zależności od oceny stanu skóry /rany i często weryfikować wybór opatrunku. Należy zwrócić szczególną uwagę na pięty i w miarę możliwości zlikwidować ucisk przez stosowanie odpowiednio ułożonych poduszek. Uwaga: Organizacja NPUAP zdefiniowała cechy różnych powierzchni podparcia.
  • Implikacje grup specjalnych — np. dotyczące pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, osób starszych, pacjentów intensywnej opieki i pediatrii. Wszystkie te osoby mogą wymagać dodatkowej opieki.
Do góry

Redukcja ryzyka związanego z siłami ścinającymi — stosowanie opatrunku Mepilex Border

Mepilex® Border to chłonny opatrunek samoprzylepny zalecany obecnie w leczeniu i profilaktyce owrzodzeń odleżynowych. Wykazano, że unikatowa 5-warstwowa struktura opatrunku Mepilex Border i opatentowana technologia warstwy przylepnej z miękkiego silikonu Safetac® zapewnia trzystopniową ochronę  oraz powoduje mniej bólu podczas zmiany opatrunku.

Technologia Safetac® pozwala na zdjęcie opatrunku i  ponowniezałożenie  bez utraty jego właściwości przylegających. Dzięki temu można regularnie monitorować  stan skóry w miejscu zagrożonym odleżyną  zgodnie z przyjętymi standardani profilaktyki przeciwodleżynowej bez konieczności zmiany opatrunku.

Testy in-vitro wykazały, że  stosowanie w profilaktyce opatrunku Mepilex® Border  zmniejsza skutki działania sił ścinających na tkankę o 50% . Pozbawiona ochrony skóra  np. z użyciem Mepilex® Border  jest narażona na szkodliwe efekty ucisku prowadzącego do ścinania22.

Do góry

Kontrola mikroklimatu skóry — stosowanie opatrunku Mepilex Border

Testy in-vitro wykazują, że w porównaniu z innymi opatrunkami Mepilex® Border ma najlepsze właściwości pochłaniania, zatrzymywania i uwalniania wilgoci, dzięki czemu utrzymuje optymalny poziom wilgotności pod opatrunkiem, zapobiegając maceracji  skóry. Zapewnia  optymalne środowisko i zapobiega  powstawaniu odleżyn.23

Do góry

Dowody kliniczne przedstawiające pozytywne wyniki

 

Wielu pracowników opieki zdrowotnej dodało użycie opatrunku Mepilex Border do stosowanych przez siebie programów profilaktyki  przeciwodleżynowej i udokumentowało uzyskaną  poprawę i efekty  leczenia.
Udokumentowano 15 studiów przypadków obejmujących prawie 1000 pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby.


Uwaga. Używanie opatrunków z technologią Safetac nie zwalnia z potrzeby stosowania kompleksowego programu profilaktyki owrzodzeń odleżynowych (czyli odpowiedniego podparcia, zmiany ułożenia, odżywiania, nawadniania, pielęgnacji skóry oraz ruchu).

Share this

Kosztowne leczenie ran
Kosztowne leczenie ran

Odleżyny stanowią duże obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym...

Historia odleżyn
Historia odleżyn

Owrzodzenia odleżynowe nie są nowym zjawiskiem. Pierwsze wzmianki w literaturze...

Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ogólny stan zdrowia, stan odżywienia,...

Klasyfikacja odleżyn
Klasyfikacja odleżyn

Do celów opisu stanu rany organizacje EPUAP i NPUAP1 zalecają podział owrzodzeń...

Skuteczne leczenie
Skuteczne leczenie

Pacjentów o podwyższonym ryzyku rozwoju odleżyn można zidentyfikować jeszcze...