Najważniejsze elementy profilaktyki

Najważniejsze elementy profilaktyki przeciwodleżynowej   — opracowano na podstawie wytycznych: National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Ocena ryzyka - należy nie tylko wprowadzić zorganizowane zasady oceny ryzyka, ale także przeszkolić zespół zarówno w zakresie używania instrumentu, jak i podstawowych problemów zdrowotnych związanych  z powstawaniem odleżyn. Należy dokładnie dokumentować ocenę ryzyka , nie zapominając o koniczności  dokonania ponownej oceny.
  • Ocena  stanu skóry - stan skóry, np. wilgoć, może zwiększyć ryzyko uszkodzenia. Należy w związku z tym dokonać kompleksowej oceny stanu skóry w ramach ogólnej oceny ryzyka i w razie potrzeby podjąć konieczne środki ostrożności.
  • Odżywianie -  najważniejsze czynności to: ocena stanu odżywienia, w razie potrzeby skierowanie do dietetyka i ocena nawodnienia organizmu.
  • Zmiana pozycji -  najważniejsza czynność w celu zredukowania ucisku. Jej częstotliwość jest uzależniona od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, kondycji skóry oraz powierzchni podparcia in situ. Pozycję należy zmienić w taki sposób, aby zlikwidować ucisk lub dokonać redystrybucji ciśnienia w miejscach ucisku przy jednoczesnym unikaniu sił ścinających i tarcia. Należy rozważyć ułożenie pacjenta na boku, pod kątem 30 stopni. Dokumentacja powinna być szczegółowa, a personel odpowiednio przeszkolony.
  • Powierzchnie podparcia — należy wybrać odpowiedni opatrunek w zależności od oceny stanu skóry /rany i często weryfikować wybór opatrunku. Należy zwrócić szczególną uwagę na pięty i w miarę możliwości zlikwidować ucisk przez stosowanie odpowiednio ułożonych poduszek. Uwaga: Organizacja NPUAP zdefiniowała cechy różnych powierzchni podparcia.
  • Implikacje grup specjalnych — np. dotyczące pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, osób starszych, pacjentów intensywnej opieki i pediatrii. Wszystkie te osoby mogą wymagać dodatkowej opieki.