Redukcja ryzyka związanego z siłami ścinającymi — stosowanie opatrunku Mepilex Border

Mepilex® Border to chłonny opatrunek samoprzylepny zalecany obecnie w leczeniu i profilaktyce owrzodzeń odleżynowych. Wykazano, że unikatowa 5-warstwowa struktura opatrunku Mepilex Border i opatentowana technologia warstwy przylepnej z miękkiego silikonu Safetac® zapewnia trzystopniową ochronę  oraz powoduje mniej bólu podczas zmiany opatrunku.

Technologia Safetac® pozwala na zdjęcie opatrunku i  ponowniezałożenie  bez utraty jego właściwości przylegających. Dzięki temu można regularnie monitorować  stan skóry w miejscu zagrożonym odleżyną  zgodnie z przyjętymi standardani profilaktyki przeciwodleżynowej bez konieczności zmiany opatrunku.

Testy in-vitro wykazały, że  stosowanie w profilaktyce opatrunku Mepilex® Border  zmniejsza skutki działania sił ścinających na tkankę o 50% . Pozbawiona ochrony skóra  np. z użyciem Mepilex® Border  jest narażona na szkodliwe efekty ucisku prowadzącego do ścinania22.