więcej informacji na temat odleżyn

  • Profilaktyka odleżyn to złożony, wieloczynnikowy proces — wymaga  po dokładnym przeanalizowaniu stanu zdrowia pacjenta postępowania,  zgodnie z zaleceniami opartymi na dowodach, które dotyczą danego środowiska.
  • Różne publikacje omawiają kwestie ryzyka pozwu sądowego — co ważne, wspominają one nie tylko o braku programów profilaktyki, ale także o przypadkach złamania ustalonych wytycznych
  • Najbardziej aktualnymi wytycznymi są Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines, stworzone przez organizacje NPUAP/EPUAP.