Profilaktyka odleżyn

Skuteczne leczenie

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Profilaktyka odleżyn

Pacjentów o podwyższonym ryzyku rozwoju odleżyn można zidentyfikować jeszcze przed  ich wystąpieniem, o ile zostanie prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka. Jednocześnie obecnie uznaje się, że w pewnych sytuacjach odleżyny są nieuniknione. Oto kluczowe elementy procesu leczenia odleżyn.

Do góry

Więcej informacji o metodach leczenia

Pacjentów o podwyższonym ryzyku rozwoju odleżyn można zidentyfikować jeszcze przed  ich wystąpieniem, o ile zostanie przeprowadzona ocena ryzyka. Jednocześnie wiadomo obecnie, że w pewnych sytuacjach powstanie odleżyn jest praktycznie nieuniknione.

Do góry

Kluczowe punkty w procesie leczenia

Kluczowe punkty w procesie leczenia — opracowano na podstawie wytycznych: National Pressure Ulcer Advisory Panel i European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Klasyfikacja odleżyn — należy zastosować zatwierdzone narzędzie, poinstruować zespół opieki zdrowotnej w kwestii specyficznych technik wymaganych podczas opieki nad pacjentami o ciemniejszym odcieniu skóry oraz odróżniania owrzodzeń od innych ran
 • Ocena i monitorowanie gojenia — odleżynę należy oceniać co najmniej raz w tygodniu, a gojenie monitorować przy użyciu zatwierdzonego narzędzia; jeśli postęp leczenia odbiega od oczekiwanego, należy zmienić sposób terapii.
 • Należy przeprowadzić ocenę potrzeb żywieniowych i zaspokajać je, stosując odpowiednie żywienie i zalecenia dietetyka.
 • Ocena bólu — ból może występować zarówno podczas zabiegów, jak i odpoczynku; należy stosować zatwierdzone narzędzie do oceny bólu, tj. skala wzrokowo-analogowa
 • Należy wdrożyć odpowiednie metody zwalczania bólu
  Narzędzia oceny bólu są dostępne w sekcji poświęconej bólowi w witrynie
  www.less-pain.com
 • Należy wybrać odpowiednią powierzchnię podparcia i zadbać o właściwe ułożenie pacjentów, pamiętając o specjalnych wymaganiach pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej, z uszkodzeniami rdzenia kręgowego i otyłością
 • Wybór opatrunków — właściwy dobór opatrunku na podstawie oceny charakteru danej rany; należy wziąć pod uwagę ilość wysięku, stan łożyska rany, zakażenie, lokalizację rany i stan skóry otaczającej. Kwestią kluczową dla optymalnego gojenia jest zapewnienie optymalnego wilgotnego środowiska. Należy też rozważyć wybór opatrunków, które zapewniają zmniejszenie
  bólu i  ograniczenie urazów, np. opatrunków z miękkiego silikonu
 • Ocena i leczenie zakażeń
 • Należy rozważyć zastosowanie terapii specjalistycznych, takich jak NPWT
Do góry

Ocena odleżyn

Różne cechy owrzodzeń odleżynowych umożliwiają ocenę głębokości i stopnia uszkodzenia tkanki, a co za tym idzie — określenie zasad opieki, w tym wybór  odpowiedniego opatrunku.

Ocenie powinny zostać poddane następujące elementy:

 • Stopień odleżyny
 • Umiejscowienie
 • Rozmiar (długość, szerokość, głębokość)
  (przydatna może okazać się fotografia)
 • Obecność podminowanych brzegów
 • Występowanie  kieszeni
 • Obecność tkanki martwiczej mokrej/suchej
 • Ziarninowanie
 • Wysięk
 • Ból — należy przeprowadzić ocenę bólu i wdrożyć strategię jego łagodzenia
 • Stan skóry wokół rany
Share this

Kosztowne leczenie ran
Kosztowne leczenie ran

Odleżyny stanowią duże obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym...

Historia odleżyn
Historia odleżyn

Owrzodzenia odleżynowe nie są nowym zjawiskiem. Pierwsze wzmianki w literaturze...

Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ogólny stan zdrowia, stan odżywienia,...

Klasyfikacja odleżyn
Klasyfikacja odleżyn

Do celów opisu stanu rany organizacje EPUAP i NPUAP1 zalecają podział owrzodzeń...

Wytyczne
Wytyczne

Strategia profilaktyki owrzodzeń odleżynowych powinna zawsze uwzględniać...