Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care

Kluczowe punkty w procesie leczenia

Kluczowe punkty w procesie leczenia — opracowano na podstawie wytycznych: National Pressure Ulcer Advisory Panel i European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Klasyfikacja odleżyn — należy zastosować zatwierdzone narzędzie, poinstruować zespół opieki zdrowotnej w kwestii specyficznych technik wymaganych podczas opieki nad pacjentami o ciemniejszym odcieniu skóry oraz odróżniania owrzodzeń od innych ran
 • Ocena i monitorowanie gojenia — odleżynę należy oceniać co najmniej raz w tygodniu, a gojenie monitorować przy użyciu zatwierdzonego narzędzia; jeśli postęp leczenia odbiega od oczekiwanego, należy zmienić sposób terapii.
 • Należy przeprowadzić ocenę potrzeb żywieniowych i zaspokajać je, stosując odpowiednie żywienie i zalecenia dietetyka.
 • Ocena bólu — ból może występować zarówno podczas zabiegów, jak i odpoczynku; należy stosować zatwierdzone narzędzie do oceny bólu, tj. skala wzrokowo-analogowa
 • Należy wdrożyć odpowiednie metody zwalczania bólu
  Narzędzia oceny bólu są dostępne w sekcji poświęconej bólowi w witrynie
  www.less-pain.com
 • Należy wybrać odpowiednią powierzchnię podparcia i zadbać o właściwe ułożenie pacjentów, pamiętając o specjalnych wymaganiach pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej, z uszkodzeniami rdzenia kręgowego i otyłością
 • Wybór opatrunków — właściwy dobór opatrunku na podstawie oceny charakteru danej rany; należy wziąć pod uwagę ilość wysięku, stan łożyska rany, zakażenie, lokalizację rany i stan skóry otaczającej. Kwestią kluczową dla optymalnego gojenia jest zapewnienie optymalnego wilgotnego środowiska. Należy też rozważyć wybór opatrunków, które zapewniają zmniejszenie
  bólu i  ograniczenie urazów, np. opatrunków z miękkiego silikonu
 • Ocena i leczenie zakażeń
 • Należy rozważyć zastosowanie terapii specjalistycznych, takich jak NPWT