Ocena odleżyn

Różne cechy owrzodzeń odleżynowych umożliwiają ocenę głębokości i stopnia uszkodzenia tkanki, a co za tym idzie — określenie zasad opieki, w tym wybór  odpowiedniego opatrunku.

Ocenie powinny zostać poddane następujące elementy:

 • Stopień odleżyny
 • Umiejscowienie
 • Rozmiar (długość, szerokość, głębokość)
  (przydatna może okazać się fotografia)
 • Obecność podminowanych brzegów
 • Występowanie  kieszeni
 • Obecność tkanki martwiczej mokrej/suchej
 • Ziarninowanie
 • Wysięk
 • Ból — należy przeprowadzić ocenę bólu i wdrożyć strategię jego łagodzenia
 • Stan skóry wokół rany